Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2017-04-21 och innehåller nu 250.000 poster.

Senast uppdaterat
2017-04-23 Torpväxter
2017-02-22 Luddvårlök
2017-02-21 Herbarium OHN
2017-04-21 Jätteträd
2017-04-20 Våra exkursioner

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Söndag 7 maj 14:00
Rudalunds naturreservat. Vi får se backsippor och andra vårväxter. I reservatet finns många mycket grova ekar och på lindarna växer det mistel. Samling vid reservatsparkeringen.


Tisdag 6 juni 10:00
Gullhanetorp. Vandring genom hagmarker i Bråbygden kring Gullhanetorp, Råbocketallen och Bjälebo våtmarker. Samling vid Bråbo skola för kort vidarefärd.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies