Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Biologiska museet drivs på ideell basis av Biologiska Sällskapet i Oskarshamn. Vid museet finns såväl botaniska som zoologiska samlingar samt ett bibliotek.

Samlingar. Den botaniska samlingen, herbarium OHN, omfattar växter från alla världsdelar och ur alla växtgrupper, även om tyngdpunkten ligger på kärlväxter från Sverige, särskilt Småland och angränsande landskap. Alla uppgifter ur herbariet finns i en databas och kan hämtas från den här nätplatsen.

De zoologiska samlingarna består huvudsakligen av äldre preparat av insekter, fåglar och däggdjur.

  Dipl ten

Samarbetsprojekt. Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i inventeringen av Ölands flora och verksamheten vid Fallebo Naturgård.

Egna projekt. Museet driver flera egna projekt, t ex en inventering av jätteträd och kallkällor inom kommunen. Floraförändringar följs på olika sätt, bl a genom att följa förekomsten av orkidéer, vegetationen på ruderatplatser samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp.

  T104

Floristik. I denna sektion behandlas enskilda arter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom arter vilka visar stor dynamik till exempel försvinnande och invasiva arter. Traktens björnbärsarter beskrivs och det finns även en början till en aktuell kommunflora.

Oskarshamnsnatur. Information om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, områdets geologi, botaniska utforskning etc.

Biologiska Sällskapet anordnar exkursioner med varierande inriktning. Förutom botanik har vi på senare tid ägnat oss bl a åt geologi och dagfjärilar. Sällskapet kan också hjälpa till med att ta fram uppgifter om olika områdens miljökvaliteer samt utföra mindre utredningar.

 
BSO
Startbild

  Fallebo gård


NotiserHerbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2016-11-19 och innehåller nu 248.000 poster.


Senast uppdaterade avsnitt

 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Torsdag 29 december 11:00
Museivisning. Guidad visning av Biologiska museet


Torsdag 2 februari 18:00
Biologiska sällskapets årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna föredrag med bildvisning. Biologiska museet, Gyllings väg 9.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies