Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2017-02-09 och innehåller nu 249.000 poster.

Senast uppdaterat 2016-03-22 Torpväxter
2017-03-22 Jätteträd
2017-03-19 Milstolpar
2017-03-04 Våra exkursioner
2017-02-18 Årets växt

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Lördag 1 april 14:00
Fenologi i Fallebo. Vid Fallebo gård följer vi naturens utveckling genom att notera vårtecken, hösttecken etc. längs en promenadslinga. Vi inleder året med att följa slingan och kanske få se de första vårblommorna. Samling vid Fallebo gård.


Torsdag 20 april 13:30
Hamnsaneringen. Vi får information om hamnsaneringen och ser pågående verksamhet från Hamnens Hus. Samling vid entrén.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies