Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2018-04-19 och innehåller nu 258.000 poster.

Senast uppdaterat
2018-04-20 Våra exkursioner
2018-04-19 Herbarium OHN
2018-04-07 Biologiska sällskapets program
2018-01-24 Nytt i biblioteket
2018-01-08 Kryptogamer

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Torsdag 10 maj 13:00
Gullpudra. Gullpudra är årets växt och vi försöker återfinna den på några av dess tidigare kända växtplatser. Samling vid Virkvarn, avtaget från E22 mot Dragskär.


Söndag 20 maj 14:00
Humlenäs naturreservat. Vi vandrar genom Humlenäs naturreservat och studerar vårfloran. Marken är kalkhaltig, vilket medför stor artrikedom både inom de öppna betesmarkerna och i ädellövskogen. Samling vid reservatsparkeringen.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies