Biologiska museet i Oskarshamn    

Förteckning över mollusker i Biologiska museets samlingar.

Namnlista genererad 2010-12-31
 
  DOCOGLOSSA
    Patellidae  —   Skålsnäckor
      Ansates pellucida  —   Laminaria-skålsnäcka
      Patella vulgata  —   Stor skålsnäcka
 
  ARCHAEOGASTROPODA
    Fissurellidae  —   Nyckelhålssnäckor
      Emarginula crassa
    Neritidae  —   Båtsnäckor
      Theodoxus fluviatilis  —   Båtsnäcka (13)
 
  MESOGASTROPODA
    Turritellidae  —   Tornsnäckor
      Turritella communis  —   Tornsnäcka (4)
    Viviparidae  —   Sumpsnäckor
      Viviparus contectus  —   Spetssumpsnäcka (2)
      Viviparus fasciatus  —   Trubbsumpsnäcka (3)
    Bithynidae  —   Snytesnäckor
      Bithynia tentaculata  —   Stor snytesnäcka (6)
    Valvatidae  —   Kamgälsnäckor
      Valvata piscinalis  —   Stor kamgälsnäcka (4)
    Littorinidae  —   Strandsnäckor
      Lacuna vincta  —   Bandad lagunsnäcka (2)
      Littorina littorea  —   Vanlig strandsnäcka (6)
    Aporrhaiidae  —   Pelikanfotssnäckor
      Aporrhais pespelecani  —   Pelikanfotsnäcka (2)
    Calyptraeidae  —   Toffelsnäckor
      Crepidula fornicata  —   Ostronpest (2)
    Naticidae  —   Borrsnäckor
      Euspira pallida
 
  NEOGASTROPODA
    Nassariidae
      Nassarius nitidus  —   Stor nätsnäcka (4)
    Buccinidae  —   Valthornssnäckor
      Neptunea antiqua  —   Neptunussnäcka
 
  BASOMMATOPHORA  —   Sötvattenslungsnäckor
    Ellobiidae  —   Dvärgsnäckor
      Carychium minimum  —   Ängsdvärgsnäcka (5)
    Acroloxidae  —   Dammhättesnäckor
      Acroloxus lacustris  —   Dammhättesnäcka (4)
      Galba truncatula  —   Amfibisk dammsnäcka (4)
    Lymnaeidae  —   Dammsnäckor
      Lymnaea stagnalis  —   Stor dammsnäcka (6)
      Radix auricularia  —   Örondammsnäcka (2)
      Radix balthica  —   Oval dammsnäcka (3)
      Stagnicola palustris  —   Bred sumpdammsnäcka (4)
      Myxas glutinosa  —   Manteldammsnäcka (4)
      Omphiscola glabra  —   Smal dammsnäcka (4)
    Physidae  —   Blåssnäckor
      Aplexa hypnorum (4)
    Planorbidae  —   Posthornssnäckor
      Gyraulus crista  —   Ribbskivsnäcka (5)
      Anisus vortex  —   Skarpkölad skivsnäcka (5)
      Bathyomphalus contortus  —   Remskivsnäcka (5)
      Planorbarius corneus  —   Posthornssnäcka (4)
      Planorbis carinatus  —   Kölskivsnäcka (4)
      Planorbis planorbis  —   Allmän skivsnäcka (4)
      Segmentina nitida (5)
    Ancylidae
      Ancylus fluviatilis  —   Flodhättesnäcka (4)
 
  STYLOMMATOPHORA  —   Landlungsnäckor
    Succineidae  —   Bärnstenssnäckor
      Succinea putris  —   Större bärnstenssnäcka (9)
    Vertiginidae  —   Grynsnäckor
      Truncatellina costulata  —   Ribbcylindersnäcka (5)
      Vertigo alpestris  —   Rösegrynsnäcka (5)
    Pupillidae  —   Puppsnäckor
      Pupilla muscorum  —   Ängspuppsnäcka (5)
    Valloniidae  —   Grässnäckor
      Vallonia costata  —   Ribbgrässnäcka (5)
      Spermodea lamellata  —   Lamellsnäcka (5)
    Enidae  —   Barksnäckor
      Merdigera obscura  —   Barksnäcka (4)
    Patulidae  —   Disksnäckor
      Discus rotundatus  —   Fläckdisksnäcka (5)
    Oxychilidae  —   Glanssnäckor
      Oxychilus cellarius  —   Källarglanssnäcka (4)
    Clausiliidae  —   Spolsnäckor
      Balea biplicata  —   Tvåtandad spolsnäcka (4)
      Balea perversa  —   Klippspolsnäcka (5)
      Clausilia bidentata  —   Strimspolsnäcka (4)
      Cochlodina laminata  —   Slätspolsnäcka (4)
      Macrogastra ventricosa  —   Bukspolsnäcka (4)
      Macrogastra plicatula  —   Mångtandspolsnäcka (4)
      Bulgarica cana  —   Östspolsnäcka (2)
    Bradybaenidae  —   Busksnäckor
      Fruticicola fruticum  —   Busksnäcka (3)
    Helicidae  —   Storsnäckor
      Arianta arbustorum  —   Fläcklundsnäcka (4)
      Cepaea hortensis  —   Trädgårdssnäcka (6)
      Cepaea nemoralis  —   Parksnäcka (11)
      Helicigona lapicida  —   Linssnäcka (3)
      Helix pomatia  —   Europeisk vinbergssnäcka (3)
      Helicopsis striata  —   Alvarsnäcka (4)
    Hygromiidae  —   Hedsnäckor
      Perforatella bidentata  —   Tandsnäcka (4)
      Trochulus hispidus  —   Skäggsnäcka (4)
 
  NUCULOIDA
    Nuculanidae  —   Tandmusslor
      Nuculana pernula  —   Skaftmussla (3)
 
  PTERIOMORPHA
    Mytilidae  —   Blåmusslor
      Musculus niger
      Mytilus edulis  —   Blåmussla
    Pectinidae  —   Kammusslor
      Aequipecten opercularis  —   Hoppmussla
      Palliolum striatum
      Pseudamussium peslutrae (2)
    Ostreidae  —   Ostron
      Ostrea edulis  —   Ostron (2)
 
  PALAEOHETERODONTA
    Margaritiferidae  —   Flodpärlmusslor
      Margaritifera margaritifera  —   Flodpärlmussla (2)
 
  HETERODONTA
    Cardiidae  —   Hjärtmusslor
      Acanthocardia echinata
    Mactridae
      Mactra stultorum  —   Nordsjömussla (3)
    Tellinidae
      Angulus tenuis (3)
      Macoma calcarea  —   Stor östersjömussla (2)
      Macoma balthica  —   Östersjömussla (5)
      Fabulina fabula (2)
    Arcticidae
      Arctica islandica (2)
    Sphaeriidae  —   Ärtmusslor
      Pisidium amnicum  —   Stor ärtmussla (4)
      Sphaerium corneum  —   Allmän klotmussla (7)
    Veneridae  —   Venusmusslor
      Chamelea striatula  —   Finräfflad venusmussla
    Myidae  —   Sandmusslor
      Mya arenaria  —   Sandmussla
 
  DENTALIIDA
    Dentaliidae
      Antalis entalis (3)

Föregående sida


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25