Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 225011
Österrike 7234
Norge 5712
Frankrike 2541
USA 1953
Tjeckien 1690
Tyskland 1574
Finland 1563
Danmark 1360
Italien 1082

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 81957
Skåne 27462
Öland 26865
Uppland 12020
Västergötland 10129
Östergötland 10104
Halland 7665
Jämtland 5539
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-02-21)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 187
1830 275
1840 789
1850 7738
1860 11400
1870 10643
1880 26254
1890 16139
1900 15961
1910 21375
1920 28522
1930 21434
1940 12460
1950 15309
1960 11066
1970 4285
1980 19716
1990 11086
2000 11208
2010 8572

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26