Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 220344
Österrike 7158
Norge 5599
Frankrike 2532
USA 1953
Tjeckien 1685
Tyskland 1569
Finland 1542
Danmark 1345
Italien 1051

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 81530
Skåne 26873
Öland 26116
Uppland 11649
Västergötland 10003
Östergötland 8772
Halland 7618
Jämtland 5298
(Regionstatistiken uppdaterad 2017-09-29)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 186
1830 275
1840 788
1850 7710
1860 11316
1870 10520
1880 25809
1890 15804
1900 15794
1910 20726
1920 27579
1930 21152
1940 12370
1950 15262
1960 10457
1970 3769
1980 19553
1990 11079
2000 11196
2010 8120

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26