Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 228730
Österrike 7263
Norge 5762
Frankrike 2552
USA 1953
Tjeckien 1694
Finland 1590
Tyskland 1589
Danmark 1386
Italien 1095

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 82477
Skåne 27921
Öland 27621
Uppland 12823
Östergötland 10410
Västergötland 10241
Halland 7683
Jämtland 5591
Gotland 5100
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-05-21)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 277
1840 789
1850 7756
1860 11507
1870 10757
1880 26487
1890 16375
1900 16282
1910 21887
1920 29014
1930 21794
1940 12951
1950 15552
1960 11334
1970 4431
1980 19721
1990 11087
2000 11290
2010 8898

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26