Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 232353
Österrike 7321
Norge 5806
Frankrike 2560
USA 1953
Tjeckien 1702
Tyskland 1639
Finland 1618
Danmark 1413
Italien 1138

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83016
Skåne 28145
Öland 28110
Uppland 13078
Östergötland 11314
Västergötland 10300
Halland 7716
Jämtland 5602
Gotland 5202
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-08-28)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 277
1840 789
1850 7814
1860 11677
1870 11320
1880 26893
1890 16625
1900 16809
1910 22168
1920 29384
1930 22079
1940 13356
1950 15743
1960 11396
1970 4437
1980 19723
1990 11087
2000 11293
2010 9099

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26