Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 223193
Österrike 7195
Norge 5672
Frankrike 2533
USA 1953
Tjeckien 1689
Tyskland 1571
Finland 1550
Danmark 1357
Italien 1053

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 81838
Skåne 27346
Öland 26641
Uppland 11862
Västergötland 10035
Östergötland 9555
Halland 7665
Jämtland 5470
(Regionstatistiken uppdaterad 2017-11-28)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 187
1830 275
1840 789
1850 7719
1860 11351
1870 10557
1880 25929
1890 15903
1900 15838
1910 21295
1920 28151
1930 21260
1940 12411
1950 15282
1960 10996
1970 4275
1980 19710
1990 11084
2000 11196
2010 8237

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26