Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 230508
Österrike 7303
Norge 5773
Frankrike 2560
USA 1953
Tjeckien 1701
Tyskland 1625
Finland 1592
Danmark 1389
Italien 1125

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 82920
Öland 27970
Skåne 27931
Uppland 12924
Östergötland 11102
Västergötland 10258
Halland 7687
Jämtland 5593
Gotland 5145
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-07-04)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 277
1840 789
1850 7811
1860 11664
1870 11095
1880 26673
1890 16531
1900 16516
1910 22000
1920 29222
1930 21820
1940 13108
1950 15688
1960 11356
1970 4437
1980 19722
1990 11087
2000 11290
2010 8915

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26