Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats 2016 återfinns på en sida med detaljerade uppgifter. Uppgifterna visas i två tabeller; den ena ordnad kronologiskt, den andra artvis.

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes; lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult), lövfällning (brunt) samt blomning (blått), fröspridning (violett).

Miljöindikatorer, träd och buskar

 

Prioriterade arter, träd och buskar

 

Grönskande träd och buskar

Antal dagar (medianvärde) som varje art stått grön, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. För al, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016
Al (181)
Alm 154
Ask 147
Asp 154
Bok 150
Ek 164
Hassel 165
Lind 161
Lönn 153
Rönn 159
Sötkörsbär 159
Vårtbjörk 158

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26