Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats 2017 återfinns på en sida med detaljerade uppgifter. Uppgifterna visas i två tabeller; den ena ordnad kronologiskt, den andra artvis.

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes; lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult), lövfällning (brunt) samt blomning (blått), fröspridning (violett).

Miljöindikatorer, träd och buskar

 

Prioriterade arter, träd och buskar

 

Grönskande träd och buskar

Antal dagar (medianvärde) som varje art stått grön, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. För al, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016 2017
Al (181) (192)
Alm 154 151
Ask 147 132
Asp 154 158
Bok 150 158
Ek 164 147
Hassel 165 171
Lind 161 153
Lönn 153 149
Rönn 159 154
Sötkörsbär 159 158
Vårtbjörk 158 164

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-11-03