Kallkällor

En källa (kallkälla) är ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg. Sommartid kan det vara svårt att se själva utflödet av vatten men det går lättare på vintern vid tunt snötäcke och fruset ytvatten. Då kontrasterar källans ofrusna vatten, ofta omgivet av grön mossa. Utflödet bildar ofta en liten vattensamling med avrinning.

Kallkällorna har varit viktiga för gårdarnas vattenförsörjning och de rikligaste har grävts ur till brunnar och dammar och därigenom förlorat sin källkaraktär. Många källor har också sinat, bland annat genom grustäkt.

Kunskapen om källor i Oskarshamns kommun är sparsam och Biologiska Sällskapet tar gärna emot uppgifter. På den äldre geologiska kartan finns en del källor utmärkta och platsnamn som Källhorvan och Källegärdet kan också skvallra om dem.

Läs mera på Källakademins hemsida

Ramnekärr

Liten källa nära Ramnekärr, väster om Rotvik vid Oskarshamn. Foto 2008-12-29