Vinterståndare

Vinterståndare kallar man skott av örter som vissnat men ändå behåller sin form någorlunda väl över vintern. Begreppet används speciellt för sådana växter som har kvar en del av sina frön under vintern. Vid kraftig blåst kan fröna då transporteras avsevärda sträckor över snö- och isytor. Vanliga vinterståndare hos oss är strandlysing, älggräs, renfana och rölleka.

Vinterståndare

Vinterståndare av gråbo vid Havslätt. Foto 2009-02-16.