Fenologi

Många av oss har säkert antecknat den tidpunkt då de första vårblommorna visar sig och när träden lövas. Samlas sådan uppgifter från olika regioner och år kan de ge värdefulla upplysningar om årstidsmönstrens eventuella förändring och relation till klimatförändringar.

Skicka gärna dina rapporter till svenska fenologinätverket! På deras hemsida kan man bland annat få en aktuell överblick över hur långt vårblomningen hunnit i landet. I skrivande stund, 1 april 2009, ser man till exempel att blåsippan börjat blomma upp till en linje Dalsland–Uppland.

Fenologi fokuserar inte bara på växternas utvecklingen under våren. Väl så intressant är att följa fruktsättning och bladfällning.

Svenska fenologinätverket söker fenologiväktare med uppgift att följa ett femtiotal arter under året. Läs och låt dig inspireras på deras hemsida www.blommar.nu

Vårlök

Vårlök Gagea lutea