Dagfjärilar

Biologiska Sällskapet har sedan år 2008 anordnat exkursioner med syfte att lära känna traktens dagfjärilar.

Närmare 60 arter är kända från eller förekommer sannolikt inom Oskarshamns kommun. En förteckning över dem, med länkar till bilder, finns på denna nätplats och kan också läsas här.

Biologiska Sällskapet tar gärna emot rapporter om traktens dagfjärilar eller synpunkter på förteckningen.

Fjäril

Eksnabbvinge. Foto Göran Ullman.