Torpväxter

Vid torpgrunder och på andra ödetomter kvarstår i regel ett flertal arter som ursprungligen inplanterats. Vid inventeringen av kommunens flora under 1900-talets två sista decennier noterades vilka växter som kvarstod vid torpgrunder, och en uppföljning av den undersökningen har inletts år 2009.

De arter som noteras utgörs av nytto- och prydnadsväxter. Till de förra hör huvudsakligen fruktträd och bärbuskar. Bland prydnadsväxterna återfinns många lökväxter och örtartade perenner men även några träd och buskar.

Den i särklass vanligaste arten är apel, tätt följd av syrén. Vanliga är också körsbär, plommon och krusbär och bland prydnadsväxterna är vintergröna och kaukasiskt fetblad karakteristiska liksom pärlhyacint och påsklilja. Mer detaljerad information finns här.

Brandlilja

Brandlilja Lilium bulbiferum, står ofta kvar vid torpgrunder.
Bild ur Svensk Botanik, vol. 6, 1809.