Mineral och bergarter

Biologiska sällskapet kommer att ta upp traktens mineral och bergarter som ett tema under år 2010. Vi inleder med att bese samlingarna vid Naturum i Hycklinge söndagen den 18 oktober, 13.00 och fortsätter med exkursioner nästa år.

Bergrunden inom kommunen domineras av graniter. I sydost finns mindre områden med sandsten och i sydväst ett porfyrområde. Grönstenar återfinns huvudsakligen i ett ost-västligt stråk över kommunens mellersta del.

Lokala samlingar. Vid naturskyddsföreningens Naturum i Hycklinge finns en rikhaltig samling av mineral och bergarter. Även Biologiska museet har en mindre samling, som har särskild inriktning på bergarternas betydelse för vår flora. På Fredriksbergs herrgård förvaras den historiskt värdefulla Cederbaumska mineralsamlingen.

 

Bergarter