Orkidéer i trångmål

Vår flora befinner sig i en mer eller mindre påtaglig förändring, som följd av olika slag av miljöförändringar. Så är t ex konsekvenserna av upphörande hävd av betesmarker lätta att iaktta, nämligen en igenväxning som har till följd att många örter försvinner.

Brudsporre

Orkidéfamiljens arter är i stor utsträckning knutna till sådana marker och till gammalskog. Det förefaller som om flertalet orkidéer gått kraftig tillbaka under de senaste året. Därför planerar Biologiska sällskapet en speciell övervakning av dem.

Orkidéer brukar tilldra sig allmänt intresse, är lätta att se och känna igen. Vår förhoppning är att få ett bra gensvar för övervakningsprojektet och att vi skall få kännedom om nya växtplatser.

Från Oskarshamns kommun är inalles tjugo olika orkidéarter kända. En förteckning med fyndplatser och kartor finns på sidan Orkidéer i Oskarshamns kommun.

Brudsporre Gymnadenia conopsea vid Skälsebo 1985. Numera borta från denna liksom många andra växtplatser sedan många år tillbaka.

Under inventeringen av kommunen 1980–1995 påträffades brudsporre inom åtta områden, varav hälften inom Bråbygden.