Vintergäcksiris

Vintergäcks-iris, Iris danfordiae, påträffades av Christer Ek den sista veckan i februari 2008 i Fårbo, norr om Oskarshamn. Sju exemplar hittades på Fårboåsens sluttning mot väster i närheten av Fårebo säteris gamla trädgårdsmästeri, vars verksamhet lades ner på 1970-talet. Fyndplatsen är en gammal terassodling som fått växa igen helt med sly och gräs. I samband med lieslåtter under sommaren 2007 fick tydligen denna växt luft under vingarna. Med all säkerhet är växten en rest från trädgårdsverksamheten.

Iris_dan

Foto 2008-03-03