Blåstjärnor

Under april blommar blåstjärnorna som bäst. Samtliga arter i våra trakter är ursprungligen odlade. Några av dem har naturaliserats i stor omfattning under 1900-talets senare del. Rysk blåstjärna Scilla siberica är sedan länge odlad och numera allmänt spridd kring bebyggelse. Tidig blåstjärna Scilla bifolia är också gammal i odling men ses mera sällan förvildad. Vårstjärna och stor vårstjärna Scilla forbesii och luciliae blev vanliga i trädgårdarna först efter 1950-talet och har därefter raskt etablerat sig i gatkanter och vägslänter. En tredje art vårstjärna (dessa fördes tidigare till släktet Chionodoxa), liten vårstjärna Scilla sardensis är mer ovanlig i odling men förvildas också lätt.

Scil_luc

Stor vårstjärna, foto 2008-03-27