Grå småfingerört

Under maj blommor lågvuxna, marktäckande fingerörtsarter som bäst på torra backsluttningar. Rikligast förekommer de på sandigt underlag med kortvuxet gräs. Det finns flera närstående och svårskilda arter. Vanligast hos oss är den som bilden visar, grå småfingerört Potentilla subarenaria. Den kännetecknas av att bladen är tätt besatta med korta stjärnhår, vilka täcks av långa, enkla hår. Ganska vanlig hos oss är också småfingerört Potentilla tabernaemontani, som saknar stjärnhår.

Pote_sub

Foto 2008-04-28