Ryssgubbe

Ryssgubbe Bunias orientalis är en högväxt korsblommig art, kännetecknad bland annat av de skarpt flikade nedre bladen. Den kom in till Sverige omkring 1760 med utländskt frö. Till Oskarshamn har den har antagligen följt med barlast under 1800-talets slut. Som tidigast insamlades den här 1903. Under större delen av 1900-talet uppträdde ryssgubben i måttliga mängder i anslutning till hamnområdet. Från slutet av seklet har den expanderat kraftigt, särskilt på vägslänter och finns nu också långt från tätorten.

Buni_ori

Foto 2008-05-30