Vresros

Vresros Rosa rugosa är en ursprungligen odlad art, som sprider sig kraftigt ute i naturen, särskilt nära stränder. På de platser där den väl fått fotfäste kan den expandera mycket starkt och bilda stora, ogenomträngliga snår. Längs väst- och sydkusten inkräktar den på ett besvärande sätt på badstränderna. Hos oss har bestånden ännu inte utvecklats så starkt. Man bör överväga att hålla tillbaka vresrosen åtminstone i strandnära områden innan den tar överhand.

Rosa_rug

Foto 2008-07-02