Boerstånds

Boerstånds Senecio inaequidens är en sydafrikansk art, som under de senaste årtiondena fått fäste även i Europa. Vid Oskarshamn sågs den första gången på norra hamnområdet 1999. Nu uppträder den rikligt söder om hamnen, på det gamla kopparverksområdet. Boerstånds blommar från sommaren in på sena hösten och med sin rika frösättning verkar det troligt att den kan hålla sig kvar och sprida sig hos oss. Mer information om boerstånds finns i vårt faktablad

Sene_ina

Foto 2008-07-30