Spärroxbär

Spärroxbär Cotoneaster divaricatus hör till de arter som spridit sig kraftigt under senare årtionden. Den blev vanlig i odling efter 1900-talets mitt och med fåglarnas hjälp har den nu etablerat sig i naturen och kan ses även ganska långt från bebyggelse. Spärroxbär och andra närbesläktade arter kan bilda svårgenomträngliga snår och är därför inte alltid så välkommen ute i naturen. -- Exemplaret på bilden växer i skugga och är därför ganska vekt.

Coto_div

Foto 2008-09-19