Sandvita

Sandvita Berteroa incana är ännu en art som brett ut sig kraftigt under senare tid. De första insamlingarna i Oskarshamn är från stadsparken 1903. Därefter finns spridda fynduppgifter. Under 1900-talets senare del ökade förekomsten lavinartat. Sandvitan uppträder på öppen mark och är framför allt vanlig i samhällen och längs vägar men har också börjat dyka upp bl a i torr betesmark. Dess blomningstid är lång, från sommaren till fram i december om hösten är mild, varigenom den kan hinna producera en stor mängd frön.

Bert_inc

Foto 2008-10-27