Ask

Ask Fraxinus excelsior. Bland våra inhemska träd är asken det som sist utvecklar sina blad och först fäller dem på hösten. Under senare år har askens fruktsättning varit oerhört rik i våra trakter. Frukterna hänger kvar till nästa vår och ger träden ett egenartat utseende under vintern.

Extrem fruktsättning hos träd anses stundom vara ett tecken på att de är i dålig kondition och den ökade fröproduktionen skulle vara ett sätt att sörja för artens fortbestånd.

Askskottsjuka har påvisats i Sverige under de senaste åren. Den yttrar sig i att unga skott torkar och dör. Träd med symptom som tyder på denna sjuka har setts på flera ställen vid Oskarshamn.

Läs mera om askskottsjukan här

frax_exc

Foto 2008-11-29