Gallbildningar

Alm Ulmus glabra
Almpung, bladgall av almpunglus Tetraneura ulmi. Oskarshamn 2016.

Alm Ulmus glabra
Almrulle, bladgall av almbladlus Eriosoma ulmi. Oskarshamn 2016.

Bladvass Phragmites australis
Cigarrgall, skottspetsgall av vassfritfluga Lipara lucens. Oskarshamn 2007.

Ek Quercus robur
Ekros, knoppgall av gallstekeln Andricus fecundator. Oskarshamn 2018.

Ek Quercus robur
Ekärta, knoppgall av gallstekeln Trigonaspis megaptera. Oskarshamn 2018.

Ek Quercus robur
Potatisgall, knoppgall av gallstekeln Biorhiza pallida. Oskarshamn 2012.

Hägg Prunus padus
Hägghorn, punggall av häggbladgallkvalster Phytoptus padi. Oskarshamn 2019.

Körsbär Prunus avium
Körsbärsnystan. Bladgall av körsbärsbladlus Myzus cerasi Oskarshamn 2020.

Lind Tilia cordata
Bladgall av gallkvalstret Phytoptus tetratrichus. Oskarshamn 2019.

Parklind Tilia × europaea
Lindhorn, bladgall av lindgallkvalster Phytoptus tiliae. Oskarshamn, Ärnemar 2020.

Rågvallmo Papaver dubium
Fruktgall av vallmogallstekel Aylax papaveris. Oskarshamn 2019.

Slån Prunus spinosa
Fruktgall av blåssvampen Taphrina pruni. Oskarshamn 2015.

Stenros Rosa canina
Rosrost, grengall av rostsvampen Phragmidium mucronatum. Oskarshamn 2015.

Sälg Salix caprea
Knoppgall av virus spritt med gallkvalster Eriophyes triradiatus. Oskarshamn 2021.

Röda vinbär Ribes rubrum coll.
Vinbärsbucklor, bladgall av vinbärsbladlus Cryptomyzus ribis. Oskarshamn 2019.

Valnöt Juglans regia
Valnötsbuckla, bladgall av gallkvalstret Aceria erinea. Skåne, Vallkärra 2018.

Valnöt Juglans regia
Valnötsbuckla, bladgall av gallkvalstret Aceria erinea. Skåne, Vallkärra 2018.

Vattenpilört Persicaria amphibia
Bladgall av pilörtsgallmygga Wachtliella persicariae. Oskarshamn 2012.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-12-02