Gallbildningar

Alm Ulmus glabra
Almpung, bladgall av almpunglus Tetraneura ulmi. Oskarshamn 2016.

Alm Ulmus glabra
Almrulle, bladgall av almbladlus Eriosoma ulmi. Oskarshamn 2016.

Besksöta Solanum dulcamara
Blomgall av besksötagallkvalster Eriophyes lycopersici. Oskarshamn, Havslätt 2021.

Bladvass Phragmites australis
Cigarrgall, skottspetsgall av vassfritfluga Lipara lucens. Oskarshamn 2007.

Ek Quercus robur
Ekros, knoppgall av gallstekeln Andricus fecundator. Oskarshamn 2018.

Ek Quercus robur
Ekärta, knoppgall av gallstekeln Trigonaspis megaptera. Oskarshamn 2018.

Ek Quercus robur
Potatisgall, knoppgall av gallstekeln Biorhiza pallida. Oskarshamn 2012.

Ek Quercus robur
Knappgall, bladgall av gallstekeln Neuroterus numismalis. Oskarshamn 2021.

Ek Quercus robur
Linsgall, bladgall av gallstekeln Neuroterus quercusbaccorum. Oskarshamn 2021.

Ek Quercus robur
Musselgall, bladgall av gallstekeln Andricus ostreus. Oskarshamn 2021.

Hägg Prunus padus
Hägghorn, punggall av häggbladgallkvalster Phytoptus padi. Oskarshamn 2019.

Körsbär Prunus avium
Körsbärsnystan. Bladgall av körsbärsbladlus Myzus cerasi Oskarshamn 2020.

Lind Tilia cordata
Bladgall av gallkvalstret Phytoptus tetratrichus. Oskarshamn 2019.

Parklind Tilia × europaea
Lindhorn, bladgall av lindgallkvalster Phytoptus tiliae. Oskarshamn, Ärnemar 2020.

Parklind Tilia × europaea
Bladgall av gallkvalster Eriophyes exilis. Oskarshamn, Havslätt 2021.

Rågvallmo Papaver dubium
Fruktgall av vallmogallstekel Aylax papaveris. Oskarshamn 2019.

Slån Prunus spinosa
Fruktgall av blåssvampen Taphrina pruni. Oskarshamn 2015.

Stenros Rosa canina
Rosrost, grengall av rostsvampen Phragmidium mucronatum. Oskarshamn 2015.

Sälg och viden Salix
Videtott, knoppgall av virus spritt med gallkvalster Eriophyes triradiatus. På sälg, Oskarshamn 2021.

Sälg och viden Salix
Videtott, knoppgall av virus spritt med gallkvalster Eriophyes triradiatus. På gråvide, Oskarshamn, mars 2022.

Sälg och viden Salix
Videros, skottspetsgall av gallmyggan Dasineura rosaria. På gråvide, Oskarshamn, mars 2022.

Röda vinbär Ribes rubrum coll.
Vinbärsbucklor, bladgall av vinbärsbladlus Cryptomyzus ribis. Oskarshamn 2019.

Valnöt Juglans regia
Valnötsbuckla, bladgall av gallkvalstret Aceria erinea. Skåne, Vallkärra 2018.

Valnöt Juglans regia
Valnötsbuckla, bladgall av gallkvalstret Aceria erinea. Skåne, Vallkärra 2018.

Vattenpilört Persicaria amphibia
Bladgall av pilörtsgallmygga Wachtliella persicariae. Oskarshamn 2012.

Vattenpilört Persicaria amphibia

Klicka på bilderna för att se dem i större format.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-12-02