Bevakningsobjekt i Kalmar kommun

Data från artportalen 2021-11-19
Objekt_IdKatArtBesöksIntervallLokalSenaste rapport
Hf-Kal-1052Brudsporre 2022 3Fanketorp, vid Norrebäcken 2019:  Ej återfunnen
Hf-Kal-0008ENBuskvicker 2022 3Ljungby kyrka 400 m ONO (2) 2015:  noterad
Hf-Kal-1211ENBuskvicker 2022 3Kristinedal, sydöstra gårdarna 2012:  10 plantor/tuvor
Hf-Kal-1057ENDvärgjohannesört 2022 1Skäggenäs, Boda, 300 m O om sågen 2015:  120 plantor/tuvor
Hf-Kal-1023NTFlockarun 2022 3Ölandsmotet, Ängöleden, vägdiket i väster 2013:  2 plantor/tuvor
Hf-Kal-1049ENFältgentiana 2022 1Saveryd (3) 2011:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1050ENFältgentiana 2022 1Fanketorp, 200 m NV om norra gården vid Norrebäcken (2) 2019:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1076NTGranspira 2022 1Fanketorp, 200 m NV om norra gården vid Norrebäcken (1) 2019:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1195VUGrenigt kungsljus 2022 3Edenborg, 400 m ONO om 2019:  194 plantor/tuvor
Hf-Kal-1893VUGrenigt kungsljus 2024 3Ljungbyholm, Kölbydammen 2021:  25 plantor/tuvor
Hf-Kal-1053ENGrusnejlika 2022 3Bokenäs, 1000 m N om 2009:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1019VUHartmansstarr 2022 3Vinterbo, 550 m V om västra gården, omedelbart SSO om bron Halltorpsån 1999:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1771VUHartmansstarr 2022 3Horsö, södra delen 2019:  49 stjälkar/strån/skott
Hf-Kal-0009VUHjärtstilla 2022 3Kåremo (2) 1990:  noterad
Hf-Kal-0026VUHjärtstilla 2022 3Kläckeberga gård, 350 m SSO om huvudbyggnaden 2011:  15
Hf-Kal-1330VUHjärtstilla 2022 3Träkniv, 400 m SO om pkt 93,5 1992:  noterad
Hf-Kal-1331VUHjärtstilla 2022 3Böle (2) 1989:  noterad
Hf-Kal-1333VUHjärtstilla 2022 3Lättorp (1) 1991:  noterad
Hf-Kal-1334VUHjärtstilla 2022 3Granarna (3) 1990:  noterad
Hf-Kal-1335VUHjärtstilla 2022 3Helgesbo vägskäl 1990:  noterad
Hf-Kal-1629VUHjärtstilla 2024 3Ängö, Baggensgatan 2 2021:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1630VUHjärtstilla 2024 3Ängö, N om Baggensgatan 12 2021:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1641VUHjärtstilla 2022 3Skärvsjö, 250 m SSO om triangelpkt 109,2 (2) 1980:  noterad
Hf-Kal-1642VUHjärtstilla 2022 3Tvärskog, fotbollsplanens sydväst-hörn 1983:  noterad
Hf-Kal-1643VUHjärtstilla 2022 3Förlösa, 150 m NNV om kyrkan 1980:  noterad
Hf-Kal-1644VUHjärtstilla 2022 3Stävlö, vid södra huset 1980:  noterad
Hf-Kal-1645VUHjärtstilla 2022 3Bäck, 350 m ONO om 1980:  noterad
Hf-Kal-1646VUHjärtstilla 2022 3Gärdesgårdarna 1985:  noterad
Hf-Kal-1647VUHjärtstilla 2022 3Björnö, S om 1980:  noterad
Hf-Kal-1648VUHjärtstilla 2022 3Anneborg, 800 m NNV om 1985:  noterad
Hf-Kal-1649VUHjärtstilla 2022 3Gården Ljungby, 200 m NO om 1980:  noterad
Hf-Kal-1650VUHjärtstilla 2022 3Österom 1980:  noterad
Hf-Kal-1651VUHjärtstilla 2022 3Prästlycke 1980:  noterad
Hf-Kal-1652VUHjärtstilla 2022 3Aggesbo 1980:  noterad
Hf-Kal-1653VUHjärtstilla 2022 3Kläckeberga 1980:  noterad
Hf-Kal-1654VUHjärtstilla 2022 3Starbäck (1) 1979:  noterad
Hf-Kal-1656VUHjärtstilla 2022 3Loverslund 1980:  noterad
Hf-Kal-1657VUHjärtstilla 2022 3Vörehult, 300 m SO om pkt. 69,2 1990:  noterad
Hf-Kal-1658VUHjärtstilla 2022 3Venenäs, 350 m NNV om norra gården 1991:  noterad
Hf-Kal-1660VUHjärtstilla 2022 3Tombo, 250 m NNO om norra gården 1990:  noterad
Hf-Kal-1661VUHjärtstilla 2022 3Tombo 1990:  noterad
Hf-Kal-1662VUHjärtstilla 2022 3Bäckstorp 1990:  noterad
Hf-Kal-1663VUHjärtstilla 2022 3Dörby kyrka, södra muren 1990:  noterad
Hf-Kal-1664VUHjärtstilla 2022 3Olofsböle (2) 1985:  noterad
Hf-Kal-1665VUHjärtstilla 2022 3Värnaby, 450 m SV om 1990:  noterad
Hf-Kal-1666VUHjärtstilla 2022 3Ålebo 1990:  noterad
Hf-Kal-1667VUHjärtstilla 2022 3Sporsjö, 600 m OSO om 1990:  noterad
Hf-Kal-1668VUHjärtstilla 2022 3Anderslund (1) 1990:  noterad
Hf-Kal-1669VUHjärtstilla 2022 3Tokebo 1990:  noterad
Hf-Kal-1671VUHjärtstilla 2022 3Jonsdal, 650 m NV om 1988:  noterad
Hf-Kal-1672VUHjärtstilla 2022 3Hagbynäs, strax SO om gården (1) 1986:  noterad
Hf-Kal-1673VUHjärtstilla 2022 3Vörehult, 500 m O om 1990:  noterad
Hf-Kal-1674VUHjärtstilla 2022 3Mellan Mortorp och Applerum 1980:  noterad
Hf-Kal-1676VUHjärtstilla 2022 3Skälby gård 2012:  17 plantor/tuvor
Hf-Kal-1680VUHjärtstilla 2022 3Kalmar soptipp, Moskogen (2) 1998:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1690VUHjärtstilla 2022 3Ljungbyholms gård, nordvästra delen av området med ekonomibyggnader (1) 2001:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1691VUHjärtstilla 2023 3Kalmar, 250 m O om nya vattentornet (1) 2020:  14 plantor/tuvor
Hf-Kal-1777VUHjärtstilla 2024 3Korsningen mellan Rådmansgatan och Kolonigatan 2021:  44 stjälkar/strån/skott
Hf-Kal-1784VUHjärtstilla 2022 3Skälby, vid huset NV om växthusen 2010:  4 plantor/tuvor
Hf-Kal-1832VUHjärtstilla 2022 3Rinkabyholm, 225 m SV om Suneholmsvägen, S om E22 2013:  5 plantor/tuvor
Hf-Kal-1067ENKattmynta 2022 1Kalmar slott, 50 m V om 2017:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1068ENKattmynta 2022 1Oxhagen, 100 m SV om Parkförvaltn växthus, norra kanten av cykelvägen 2011:  5 plantor/tuvor
Hf-Kal-1009ENKlubbfibbla 2022 1Högaberg, 250 m O om 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1010ENKlubbfibbla 2022 1Lyckan, 100 m O om det norra huset 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1011ENKlubbfibbla 2022 1Rev, 150 m V om 2007:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1012ENKlubbfibbla 2022 1Skäggenäs, Boda, 350 m O om sågen 2019:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1013ENKlubbfibbla 2022 1Björkedal, 650 m N om 2007:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1014ENKlubbfibbla 2022 1Lotsgården, 250 m VNV om avfarten 2010:  38 plantor/tuvor
Hf-Kal-1015ENKlubbfibbla 2022 1Lotsgården, avfarten efter huset 2010:  112 plantor/tuvor
Hf-Kal-1058ENKlubbfibbla 2022 1Skäggenäs, Boda, 200-300 m NO om sågen (2) 2019:  1008 plantor/tuvor
Hf-Kal-1034VUKnippnejlika 2022 3Elverslösa, 1200 m VNV om Tyska bruket 2005:  Ej återfunnen
Hf-Kal-0030VUKnutört 2022 3Helgesbo (2) 1990:  noterad
Hf-Kal-1008VUKnutört 2022 3Norrbro 1980:  noterad
Hf-Kal-1358VUKnutört 2022 3Norrbro, 300 m ONO om 1980:  noterad
Hf-Kal-1359VUKnutört 2022 3Hundshyltan, 950 m VSV om pkt 81,22 1990:  noterad
Hf-Kal-1360VUKnutört 2022 3Vörehult, 450 m VSV om pkt 64,3 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1361VUKnutört 2022 3Kolboda, SO om (2) 1984:  noterad
Hf-Kal-1362VUKnutört 2022 3Håknabo, 400 m VNV om 1985:  noterad
Hf-Kal-1363VUKnutört 2022 3Håknabo, 1,4 km NNO om 1985:  noterad
Hf-Kal-1364VUKnutört 2022 3Tomtebyholm, 100 m NNV om det norra huset 1985:  noterad
Hf-Kal-1365VUKnutört 2022 3Harby, 700 m NV om bron över Ljungbyån på stora vägen 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1779VUKnutört 2022 3Konungaryd, 1200 m VNV om (2) 2009:  40 plantor/tuvor
Hf-Kal-1059VUKnölvial 2022 3Borshorva, 550 m O om 2012:  10 plantor/tuvor
Hf-Kal-1763VUKnölvial 2022 3Kalmar ambulanscentral, V om, ruderatmark 2008:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1043NTLuddvårlök 2022 1Västerport, 30 m S om 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1044NTLuddvårlök 2022 1Kvarteret Bankmannen, södra hörnet 2021:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1889VULungrot 2022 3Kölby damm, strax Ö om 2019:  6 plantor/tuvor
Hf-Kal-1891VULungrot 2022 3Dagövägens östra ände 2019:  5 plantor/tuvor
Hf-Kal-1892VULungrot 2022 3Skälby 175 m V (ngt NNV) lilla dammen 2019:  5 plantor/tuvor
Hf-Kal-1092ENMosippa 2024 3Ryabacken, 325 m OSO om 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1093ENMosippa 2024 3Södra Ölvingstorp, 800 m SSV om 2021:  17 plantor/tuvor
Hf-Kal-1094ENMosippa 2024 3Tvärskog skola, 525 m NO om 2021:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1095ENMosippa 2022 3Grankärret, 375 m NV om 2012:  3 plantor/tuvor
Hf-Kal-1096ENMosippa 2022 3Brände mo, V om, 350 m V om pkt 45,18 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1097ENMosippa 2022 3Karlshage, 800 m SSO om 2008:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1098ENMosippa 2022 3Gelebo, 300 m OSO om pkt 61,68 2009:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1099ENMosippa 2022 3Gransmåla, 400 m VNV om 2019:  37 plantor/tuvor
Hf-Kal-1079VURevig blodrot 2022 3Mellan Grötsjö och Nabben, S om vägen 2007:  20 plantor/tuvor
Hf-Kal-1080VURevig blodrot 2022 3Brudhyltan, 250 m OSO om bron 2007:  noterad
Hf-Kal-1081VURevig blodrot 2022 3Nabben, 1,2 km VSV om 2009:  20 plantor/tuvor
Hf-Kal-1082VURevig blodrot 2022 3Nabben, 450 m NNV om 2009:  450 plantor/tuvor
Hf-Kal-1083VURevig blodrot 2022 3Mjödehult, 1000 m SSO om östra gården 2002:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1084VURevig blodrot 2022 3Grötsjö, 600 m NO om södra gården 2007:  noterad
Hf-Kal-1786VURevig blodrot 2022 3Nabben, 1,1 km VSV om 2009:  25 plantor/tuvor
Hf-Kal-1787VURevig blodrot 2022 3Nabben, 1,0 km VSV om 2009:  30 plantor/tuvor
Hf-Kal-1025ENRyl 2022 3Harstensbo, 750 m SSV om pkt 90,44 2002:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1026ENRyl 2022 3Skärvsjö, 750 m SSV om triangelpkt 109,2 2007:  noterad
Hf-Kal-1027ENRyl 2022 3Skogsdal, 400 m NV om 2007:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1028ENRyl 2022 3Fjölebro, 450 m ONO om 2011:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1029ENRyl 2022 3Vesslö, 550 m SV om 2011:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1030ENRyl 2022 3Kvilla, 1500 m NNO om vägskälet i byn 2008:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1031ENRyl 2022 3Örvade, 350 m SSV om 1996:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1833ENRyl 2024 3Ljungbyholm, mellan Rälsvägen och Lokvägen 2021:  4 m²
Hf-Kal-1085ENSmalbladig lungört 2022 3Södra Råsbäck, 250 m O om sågen 2019:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1190VUStortimjan 2022 3Lindsdal skola, 600 m VSV om 1992:  noterad
Hf-Kal-1831VUStortimjan 2022 3Ljungbyholm, södra infarten, NO om rondellen 2010:  10 m²
Hf-Kal-0024VUVanlig backsippa 2024 3Ljungbyholm, V om Gulmåravägen (2) 2021:  23 plantor/tuvor
Hf-Kal-1834VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1050 m VSV om kyrkan, N om bäcken 2020:  250 plantor/tuvor
Hf-Kal-1835VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1150 m VSV om kyrkan, N om vägen 2020:  150 plantor/tuvor
Hf-Kal-1836VUVanlig backsippa 2022 3Dörby, 1500 m VSV om kyrkan, N om vägen 2010:  92 plantor/tuvor
Hf-Kal-1837VUVanlig backsippa 2022 3Dörby, 1400 m SV om kyrkan, S om vägen 2010:  500 plantor/tuvor
Hf-Kal-1838VUVanlig backsippa 2022 3Ljungby, 950 m S om kyrkan, 150 m V om rondellen 2010:  18 plantor/tuvor
Hf-Kal-1839VUVanlig backsippa 2022 3Råsbäcksmåla, 150 m VNV om boningshuset 2019:  8 plantor/tuvor
Hf-Kal-1840VUVanlig backsippa 2022 3Österhult, 350 m VNV om den östligaste gården 2010:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-1841VUVanlig backsippa 2023 3Igersdela, 250 m NNV om norra gården 2020:  20 plantor/tuvor
Hf-Kal-1842VUVanlig backsippa 2022 3Mörabacken, mellan Södra Ölvingstorp och Fureborg 2010:  161 plantor/tuvor
Hf-Kal-1843VUVanlig backsippa 2022 3Hockland, 300 m NO om 2010:  48 plantor/tuvor
Hf-Kal-1844VUVanlig backsippa 2022 3Kulltorp, 450 m S om östra gården 2010:  55 plantor/tuvor
Hf-Kal-1845VUVanlig backsippa 2024 3Skälby, SV om Oxhagshemmet 2021:  19 plantor/tuvor
Hf-Kal-1846VUVanlig backsippa 2024 3Ståthållaregatan, N om, mittemot länssjukhuset 2021:  3 plantor/tuvor
Hf-Kal-1847VUVanlig backsippa 2022 3Krankelösa, 750 m N om bron, O om ån 2010:  1090 plantor/tuvor
Hf-Kal-1848VUVanlig backsippa 2022 3Krankelösa, 750 m NNV om bron, V om ån 2010:  26 plantor/tuvor
Hf-Kal-1849VUVanlig backsippa 2022 3Krankelösa, 800 m NNV om bron, V om ån 2010:  46 plantor/tuvor
Hf-Kal-1850VUVanlig backsippa 2022 3Krankelösa, 850 m NNV om bron, V om ån 2010:  20 plantor/tuvor
Hf-Kal-1851VUVanlig backsippa 2022 3Tingby, Biskopshagen 2010:  10 plantor/tuvor
Hf-Kal-1852VUVanlig backsippa 2022 3Stensö, 700 m N om triangelpkt Stensöudde 1987:  noterad
Hf-Kal-1853VUVanlig backsippa 2022 3Rinkabyholm, 600 m SO om fotbollsplanen 1980:  noterad
Hf-Kal-1854VUVanlig backsippa 2022 3Stora Tomteby, 900 m N om pkt 20,5 1985:  noterad
Hf-Kal-1878VUVanlig backsippa 2023 3Näktergalsvägen, V om, N om tennisbanorna 2020:  6 plantor/tuvor
Hf-Kal-1879VUVanlig backsippa 2022 3Ljungbyholm, NV om Gulmåravägens norra ände 2012:  1 plantor/tuvor
Hf-Kal-0004VUVit kattost 2022 3Ljungbyholms gård, nordvästra delen av området med ekonomibyggnader (2) 2005:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1061VUVit kattost 2022 3Trottorp, 900 m SO om triangelpkt 22,7 1997:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1062VUVit kattost 2022 3Nävraverke, SO om vagnsskjulet, sydöstra delen av gårdsplanen 2005:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1064VUVit kattost 2022 3Skäggenäs, 600 m VNV om Vadstenalund (1) 2005:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1189VUÅkermadd 2022 3Näset, framför huset 1994:  Ej återfunnen
Hf-Kal-0007ENÖlandskungsljus 2022 3Hagbygärde, N om, S om Volvo (1) 1997:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1191ENÖlandskungsljus 2022 3Stensö, Ambulanscentralen, 30 m V om 2011:  Ej återfunnen
Hf-Kal-1024ENÖstersjömålla 2022 3Kalmar järnvägsstation, mitt emot, slänt 2012:  300 plantor/tuvor