Bevakningsobjekt i Oskarshamns kommun

Kommunkarta för klass CR, EN och VU.
Data från artportalen 2021-11-19
Objekt_IdKatArtBesöksIntervallLokalSenaste rapport
Hf-Osk-1023ENBrinklosta 2023 3Krösås gård 2020:  12 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1095Brudsporre 2022 3Krösås (4) 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1105Brudsporre 2022 3Torshult 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1111Brudsporre 2022 3Figeberg, 400 m NO om 2000:  9 plantor/tuvor
Hf-Osk-1779Brudsporre 2022 3Ishult, Sören Mjösbergs tomt 2016:  4 plantor/tuvor
Hf-Osk-1632VUFläckmaskros 2022 3Jällen. vid Östra Jällmaren 1993:  noterad
Hf-Osk-1673VUFläckmaskros 2022 3Flickans häll 1994:  noterad
Hf-Osk-1084ENFältgentiana 2022 1Krösås, O om (6) 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1026VUHartmansstarr 2022 3Örö, västra ängen 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1753VUHartmansstarr 2022 3Örö, Stäket 2019:  5 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1123VUHjärtstilla 2022 3Rotvik, O om gården 2019:  22 plantor/tuvor
Hf-Osk-1246VUHjärtstilla 2022 3Färgshult 2017:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1253VUHjärtstilla 2024 3Virbo (1) 2021:  5 plantor/tuvor
Hf-Osk-1254VUHjärtstilla 2022 3Baggetorp (2) 1991:  noterad
Hf-Osk-1763VUHjärtstilla 2023 3Krösås, nord gården 2020:  150 plantor/tuvor
Hf-Osk-1804VUHjärtstilla 2023 3Krösås, väst gården 2020:  200 plantor/tuvor
Hf-Osk-1832Hylsnejlika 2022 1Torshult, 150 m SO 2021:  300 plantor/tuvor
Hf-Osk-1014ENKlubbfibbla 2022 1Köksmåla 2021:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1067VUKnippnejlika 2022 1Humlekärrshult, 200 m OSO om Hemmet Vilan 2021:  22 plantor/tuvor
Hf-Osk-1288VUKnutört 2022 3Kyrkgångsskär 1984:  noterad
Hf-Osk-1289VUKnutört 2022 3Enudden (1) 1984:  noterad
Hf-Osk-1073NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns gamla kyrkogård, sydöstra entrén 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-1074NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamn, N om Rådhuset, under kastanj 2021:  48 plantor/tuvor
Hf-Osk-1075NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamn, S om Rådhuset, vid ankaret 2021:  10 plantor/tuvor
Hf-Osk-1076NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns gamla kyrkogård, nordöstra entrén 2021:  71 plantor/tuvor
Hf-Osk-1077NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns gamla kyrkogård, sydöstra delen 2021:  35 plantor/tuvor
Hf-Osk-1778NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns Stadspark, NV kyrkan 2021:  115 plantor/tuvor
Hf-Osk-1788NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns Stadspark, V om gymnastikbyggnaden 2021:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1814NTLuddvårlök 2022 1Kyrkoallén, mellersta delen 2021:  27 plantor/tuvor
Hf-Osk-1825NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns gamla kyrkogård, nordvästra delen 2021:  226 plantor/tuvor
Hf-Osk-1826NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns gamla kyrkogård, västra delen 2021:  176 plantor/tuvor
Hf-Osk-1827NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns kyrka, syd 2021:  3 plantor/tuvor
Hf-Osk-1843NTLuddvårlök 2022 1Oskarshamns fd församlingshem, ost 2021:  72 plantor/tuvor
Hf-Osk-1844NTLuddvårlök 2022 1Stadsparken intill Södra Långgatan 9 2021:  84 plantor/tuvor
Hf-Osk-1795VULungrot 2022 3Hjortberget 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1806VULungrot 2023 3Fredriksberg, ladugården 2020:  15 plantor/tuvor
Hf-Osk-1812VULungrot 2022 3Rotviks gård, ost ladugården 2019:  6 plantor/tuvor
Hf-Osk-1836VULungrot 2023 3Kikebo, syd Solbackavägen 2020:  18 plantor/tuvor
Hf-Osk-1841VULungrot 2022 3Herrfällan 2017:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-1842VULungrot 2024 3Kärrsvik 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-0007NTMajnycklar 2022 3Skyddad uppgift 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1142ENMosippa 2024 3Fårbo, 100 m NV om transformatorstationen 2021:  80 plantor/tuvor
Hf-Osk-1143ENMosippa 2024 3Flathult, OSO om, intill Ostkustleden 2021:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1145ENMosippa 2024 3Århult, Kattelid 2021:  43 plantor/tuvor
Hf-Osk-1146ENMosippa 2024 3Toppehult 2021:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1147ENMosippa 2024 3Persnäs, intill vägen mot Ingebo 2021:  22 plantor/tuvor
Hf-Osk-1148ENMosippa 2024 3Ishult, Snippen 2021:  8 plantor/tuvor
Hf-Osk-1149ENMosippa 2024 3Gället, O om Kristdalavägen 2021:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1150ENMosippa 2024 3Bockara kyrka, 150 m nord 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-1769ENMosippa 2023 3Bockara (2) 2020:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-1792ENMosippa 2022 3Sippetorp, strax ost E22 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1139VURevig blodrot 2022 3Utlångö, Ävjeviken 2007:  3 plantor/tuvor
Hf-Osk-1140VURevig blodrot 2022 3Kråkelund, 550 m S om fyren 2010:  100 plantor/tuvor
Hf-Osk-1777VURevig blodrot 2022 3Enudden, Jaktveken 2010:  25 plantor/tuvor
Hf-Osk-1017VURutlåsbräken 2022 3Krösås (2) 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1036ENRyl 2022 2Sippetorp, 200 m NNV om 2018:  140 plantor/tuvor
Hf-Osk-1037ENRyl 2023 2Nybogölen, 100 m V om 2021:  14 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1038ENRyl 2023 2Fallebo, Kopparkälla 2021:  105 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1044ENRyl 2023 2Ramnebo, intill motionsväg 2021:  330 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1050ENRyl 2022 2Karlstorp (1) 1978:  noterad
Hf-Osk-1051ENRyl 2022 2Riket, 400 m NV om 2019:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1052ENRyl 2022 2Mörtfors, Skogshyddan 2020:  Ej återfunnen
Hf-Osk-1058ENRyl 2023 2Ishult, 250 m N om Kapellet 2021:  5 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1059ENRyl 2023 2Havslätt, 100 m V om busshpl, stig mot Vedtorget 2021:  25 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1060ENRyl 2023 2Humlekärrshult, O om Humlekärrshultsvägens slut 2021:  14 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1790ENRyl 2023 2Ängsmossen, centrala vägen 2021:  70 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1793ENRyl 2022 2Persnäs (2) 2019:  9 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1801ENRyl 2023 2Kappemåla, syd 2021:  1 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1802ENRyl 2023 2Parkgatan, 20 m väst garagen 2021:  7 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1817ENRyl 2022 3Kristdala, Kvimon 2016:  40 plantor/tuvor
Hf-Osk-1027NTSkogsklocka 2022 1Laggartorp, 100 m SSV om vägskälet Kristdala-Baggetorp-Laggartorp 2021:  21 plantor/tuvor
Hf-Osk-1028NTSkogsklocka 2022 1Skrabbhagen 2021:  17 plantor/tuvor
Hf-Osk-1029NTSkogsklocka 2022 1Torshult, 400 m SO om 2020:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1117VUSkogskorn 2022 3Sjömålen, NNV om 2018:  30 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1816VUSkogskorn 2022 3Alemossen, nord (2) 2016:  5 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1781VUSlåttergubbe 2022 3Krösås, O om (1) 2019:  32 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1807VUSlåttergubbe 2023 3Hycklinge hage, Berget 2020:  70 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1808VUSlåttergubbe 2022 3Fallebosjön, syd (1) 2015:  11 plantor/tuvor
Hf-Osk-1811VUSlåttergubbe 2022 3Hagen, NO 2015:  12 plantor/tuvor
Hf-Osk-1818VUSlåttergubbe 2022 3Äshult, syd 2019:  49 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1819VUSlåttergubbe 2022 3Äshult, NO 2019:  55 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1828VUSlåttergubbe 2024 3Bjälebo våtmark, utsiktsberget i SV 2021:  18 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1833VUSlåttergubbe 2024 3Nybygget, SO 2021:  20 plantor/tuvor
Hf-Osk-1837VUSlåttergubbe 2022 3Ingebo, SV 2017:  65 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1838VUSlåttergubbe 2022 3Aspemåla, nord 2017:  37 stjälkar/strån/skott
Hf-Osk-1783NTSommarfibbla 2022 3Krösås, O om (4) 2019:  90 plantor/tuvor
Hf-Osk-1771VUVanlig backsippa 2022 3Bockara (3) 2019:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1772VUVanlig backsippa 2024 3Skorpetorp 2021:  1 plantor/tuvor
Hf-Osk-1776VUVanlig backsippa 2022 3Vinö (4) 2010:  5 plantor/tuvor
Hf-Osk-1034Vit skogslilja 2022 3Granstorpet 2018:  320 plantor/tuvor
Hf-Osk-1794Vit skogslilja 2022 3Granstorpet, syd ladugården 2014:  2 plantor/tuvor
Hf-Osk-1007NTVittåtel 2022 1Oskarshamn, Norra hamnen (2) 2021:  800 plantor/tuvor
Hf-Osk-1764ENÄdelmynta 2022 1Fallebo gård, Kvarnkärret 2021:  6 stjälkar/strån/skott