Bevakningsobjekt i Ea kommun

Data från artportalen 2023-01-22
Objekt_IdKatArtBesöksIntervallLokalSenaste rapport
Emm-1073ENKorndådra     Sutaremåla, 100 m V om den sydligaste gården, Vissefjärda 1981:  Noterad
Emm-1074ENKorndådra     Långasjö kyrka, 350 m N om, Långasjö 1981:  Noterad
Emm-1075ENKorndådra     Gransjö, 300 m SO om bron över Gransjöns utlopp, Algutsboda 1990:  Noterad
Emm-1018ENGrusnejlika 2023 2Grimsjögöl, 100 m VNV om nordspetsen, Långasjö 2009:  Noterad
Emm-1006ENRyl 2024 2Ubbemåla, 850 m VNV om den sydöstra gården, Algutsboda 2022:  38 stjälkar/strån/skott
Emm-1008ENRyl 2023 2Stensborg, 500 m VSV om, Algutsboda 1986:  28 plantor/tuvor
Emm-1162ENRyl 2023 2Södra Brinkabo väst, 200 m V järnvägen, Vissefjärda 2013:  71 plantor/tuvor
Emm-0004VUKlotgräs 2023 3Törn, 100 m V om Linnefors station (1), Vissefjärda s:n 2004:  Noterad
Emm-1085VUSjötåtel 2023 3Nätterhövden, 550 m N om Nätterfors, Vissefjärda 1998:  Ej återfunnen
Emm-1086VUSjötåtel 2023 3Sidlångens väst-strand, 400 m O om Sörsjöns östra-ända, Vissefjärda 2006:  2 plantor/tuvor
Emm-1087VUSjötåtel 2023 3Törn, 100 m V om Linnefors station (2), Vissefjärda s:n 1998:  Ej återfunnen
Emm-1027VURevig blodrot 2023 3Förlångsö, 200 m VSV om pkt 101,50, Vissefjärda 1990:  Noterad
Emm-1028VURevig blodrot 2023 3Friskamålen, 600 m ONO om, Vissefjärda 1993:  Noterad
Emm-1030VURevig blodrot 2023 3Jägareholmen, 750 m ONO om, Algutsboda 1990:  Noterad
Emm-1031VURevig blodrot 2023 3Hermanstorpabäcken, 450 m NV om pkt 148,93, Algutsboda 1987:  Noterad
Emm-1032VURevig blodrot 2023 3Håknamåla, 100 m S om det södra huset, Algutsboda 1987:  Noterad
Emm-1033VURevig blodrot 2023 3Hermanstorp, 2400 m NNO om, O om vägen, 50 m S om avtaget till Lindehult, Algutsboda 2013:  22 plantor/tuvor
Emm-1170VUMörk solvända 2023 3Getasjö 450 m N Getasjöns NÖ ände, Algutsboda s:n 2015:  Noterad
Emm-1171VUMörk solvända 2023 3Tomeshult, vid väg 25 N om Södregården, Algutsboda s:n 2015:  5 plantor/tuvor
Emm-1176VUMörk solvända 2023 3Buemåla 350 m SV (2), Vissefjärda s:n 2015:  Noterad
Emm-1179VUMörk solvända 2023 3Buemåla 350 m SV (5), Vissefjärda s:n 2015:  Noterad
Emm-1181VUMörk solvända 2023 3Buemåla 200 m SSV, Vissefjärda s:n 2015:  Noterad
Emm-1184VUMörk solvända 2023 3Buemåla 500 m SV (3), Vissefjärda s:n 2015:  Noterad
Emm-1189VUMörk solvända 2023 3Strängsmåla, kraftledningsgatan S om (3), Långasjö s:n 2015:  Noterad
Emm-1191VUMörk solvända 2023 3Duvemåla 600 m N Ubbemålasjöns N-spets (1), Algutsboda s:n 2015:  3 plantor/tuvor
Emm-0011VUKnutört 2023 3Trollagärde, 700 m NNO om det nordöstra huset (3), Algutsboda 1986:  Noterad
Emm-1071VUKnutört 2023 3Liljeholmen, 150 m SSV om (1), Algutsboda 1986:  Noterad
Emm-1072VUKnutört 2023 3Haddamåla, 350 m VSV om (1), Algutsboda 1987:  Noterad
Emm-0008VUHjärtstilla 2023 3Södra Backabo, strax O om den södra gården (1), Vissefjärda s:n 2019:  4 plantor/tuvor
Emm-1060VUHjärtstilla 2023 3Eremitemåla, nordvästra gården, Vissefjärda 1981:  Noterad
Emm-1061VUHjärtstilla 2023 3Udden, gårdens östra utkant, Vissefjärda 1986:  Noterad
Emm-1062VUHjärtstilla 2023 3Djuramåla, 25 m NNO om den västra gården, Vissefjärda 1990:  Noterad
Emm-1064VUHjärtstilla 2023 3Kammarbo, västligaste gården, S om vägen, Vissefjärda 1989:  Noterad
Emm-1110VUStortimjan 2023 3Sutaremåla, 300 m SSO om den västra gården, Vissefjärda 1996:  Noterad
Emm-1117VUStortimjan 2023 3Buemåla, 200 m SSV om, Vissefjärda s:n 2015:  5 m²
Emm-1125VUStortimjan 2023 3Bromboda, 100 m NO om gårdarna, Vissefjärda s:n 2015:  125 dm²
Emm-1127VUStortimjan 2023 3Linnefors Hovgård, 75 m ONO om, Vissefjärda 1995:  Noterad
Emm-1129VUStortimjan 2023 3Linnefors Hovgård, 750 m VNV om, Vissefjärda s:n 2015:  10 dm²
Emm-1130VUStortimjan 2023 3Stolpabäck, 300 m O om vägskälet inne i byn, Vissefjärda 1993:  Noterad
Emm-1132VUStortimjan 2023 3Algutsboda kyrka, östra kyrkogårdsmuren, vid en grind, Algutsboda 2013:  250 cm²
Emm-1133VUStortimjan 2023 3Skogslund, 100 m V om, Algutsboda 1996:  Noterad
Emm-1175VUStortimjan 2023 3Buemåla 350 m SV (1), Vissefjärda s:n 2015:  60 dm²
Emm-1177VUStortimjan 2023 3Buemåla 350 m SV (3), Vissefjärda s:n 2015:  2 m²
Emm-1178VUStortimjan 2023 3Buemåla 350 m SV (4), Vissefjärda s:n 2015:  1 m²
Emm-1182VUStortimjan 2023 3Buemåla 500 m SV (1), Vissefjärda s:n 2015:  10 dm²
Emm-1186VUStortimjan 2023 3S Stångsmåla ca 150 m Ö (2), Vissefjärda s:n 2015:  80 dm²
Emm-1163VUSlåttergubbe 2023 3Brinkabo, Vissefjärda s:n 2015:  3000 stjälkar/strån/skott
Emm-1165VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult 375 m SSO om den sydligaste gården, Algutsboda s:n 2015:  140 plantor/tuvor
Emm-1166VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult 325 m SSO om den sydligaste gården, Algutsboda s:n 2015:  43 plantor/tuvor
Emm-1167VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult 300 m Ö om den sydligaste gården, Algutsboda s:n 2015:  28 plantor/tuvor
Emm-1168VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult 375 m ONO om den sydligaste gården, Algutsboda s:n 2015:  45 plantor/tuvor
Emm-1169VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult 300 m ONO om den sydligaste gården, Algutsboda s:n 2015:  62 plantor/tuvor
Emm-1173VUSlåttergubbe 2023 3Tomeshult, N om väg 25, Algutsboda s:n 2015:  135 plantor/tuvor
Emm-1174VUSlåttergubbe 2023 3Buemåla 400 m SV, Vissefjärda s:n 2015:  20 plantor/tuvor
Emm-1180VUSlåttergubbe 2023 3Buemåla 300 m SV, Vissefjärda s:n 2015:  200 plantor/tuvor
Emm-1183VUSlåttergubbe 2023 3Buemåla 500 m SV (2), Vissefjärda s:n 2015:  1 m²
Emm-1185VUSlåttergubbe 2023 3S Stångsmåla ca 150 m Ö (1), Vissefjärda s:n 2015:  15 plantor/tuvor
Emm-1187VUSlåttergubbe 2023 3Strängsmåla, kraftledningsgatan S om (1), Långasjö s:n 2015:  10 plantor/tuvor
Emm-1192VUSlåttergubbe 2023 3Duvemåla 600 m N Ubbemålasjöns N-spets (2), Algutsboda s:n 2015:  2 plantor/tuvor
Emm-1194VUSlåttergubbe 2023 3Duvemåla 550 m N-NNV Ubbemålasjöns N-spets (2), Algutsboda s:n 2015:  16 plantor/tuvor