Bevakningsobjekt i Kalmar kommun

Data från artportalen 2023-01-22
Objekt_IdKatArtBesöksIntervallLokalSenaste rapport
Kal-1092ENMosippa 2024 2Ryabacken, 325 m OSO om, Mortorp 2022:  1 plantor/tuvor
Kal-1093ENMosippa 2023 2Södra Ölvingstorp, 800 m SSV om, Ljungby 2021:  17 plantor/tuvor
Kal-1094ENMosippa 2023 2Tvärskog skola, 525 m NO om, Ljungby 2021:  Ej återfunnen
Kal-1099ENMosippa 2024 2Gransmåla, 400 m VNV om, Åby 2022:  31 plantor/tuvor
Kal-0008ENBuskvicker 2023 3Ljungby kyrka 400 m ONO (2), Ljungby s:n 2015:  Noterad
Kal-1211ENBuskvicker 2023 3Kristinedal, sydöstra gårdarna, Åby 2012:  10 plantor/tuvor
Kal-1057ENDvärgjohannesört 2023 2Skäggenäs, Boda, 300 m O om sågen, Ryssby 2015:  120 plantor/tuvor
Kal-0028ENGrusnejlika 2023 2Kalmar soptipp, Moskogen (3), Ljungby 1998:  Noterad
Kal-1053ENGrusnejlika 2023 2Bokenäs, 1000 m N om, Halltorp 2009:  1 plantor/tuvor
Kal-1684ENGrusnejlika 2023 2Vedby, nordöstra gården, Förlösa 1998:  1 plantor/tuvor
Kal-1024ENÖstersjömålla 2023 2Kalmar järnvägsstation, mitt emot, slänt, Kalmar 2012:  300 plantor/tuvor
Kal-1026ENRyl 2023 2Skärvsjö, 750 m SSV om triangelpkt 109,2, Karlslunda 2007:  Noterad
Kal-1833ENRyl 2023 2Ljungbyholm, mellan Rälsvägen och Lokvägen, Ljungby 2021:  4 m²
Kal-1068ENKattmynta 2023 2Oxhagen, 100 m SV om Parkförvaltn växthus, norra kanten av cykelvägen, Kalmar 2011:  5 plantor/tuvor
Kal-1011ENKlubbfibbla 2023 1Rev, 150 m V om, Ryssby 2007:  Ej återfunnen
Kal-1012ENKlubbfibbla 2023 1Skäggenäs, Boda, 350 m O om sågen, Ryssby 2019:  Ej återfunnen
Kal-1014ENKlubbfibbla 2023 1Lotsgården, 250 m VNV om avfarten, Ryssby 2010:  38 plantor/tuvor
Kal-1015ENKlubbfibbla 2023 1Lotsgården, avfarten efter huset, Ryssby 2010:  112 plantor/tuvor
Kal-1752VUHartmansstarr 2023 3Vesslö, 975 m OSO om, Åby 2009:  2 stjälkar/strån/skott
Kal-1771VUHartmansstarr 2023 3Horsö, södra delen, Kläckeberga 2019:  49 stjälkar/strån/skott
Kal-0024VUVanlig backsippa 2024 3Ljungbyholm, V om Gulmåravägen (2), Ljungby 2021:  23 plantor/tuvor
Kal-1834VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1050 m VSV om kyrkan, N om bäcken, Dörby 2020:  250 plantor/tuvor
Kal-1835VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1150 m VSV om kyrkan, N om vägen, Dörby 2020:  150 plantor/tuvor
Kal-1836VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1500 m VSV om kyrkan, N om vägen, Dörby 2010:  92 plantor/tuvor
Kal-1837VUVanlig backsippa 2023 3Dörby, 1400 m SV om kyrkan, S om vägen, Dörby 2010:  500 plantor/tuvor
Kal-1838VUVanlig backsippa 2023 3Ljungby, 950 m S om kyrkan, 150 m V om rondellen, Ljungby 2010:  18 plantor/tuvor
Kal-1839VUVanlig backsippa 2023 3Råsbäcksmåla, 150 m VNV om boningshuset, Mortorp 2019:  8 plantor/tuvor
Kal-1840VUVanlig backsippa 2023 3Österhult, 350 m VNV om den östligaste gården, Mortorp 2010:  1 plantor/tuvor
Kal-1841VUVanlig backsippa 2023 3Igersdela, 250 m NNV om norra gården, Mortorp 2020:  20 plantor/tuvor
Kal-1842VUVanlig backsippa 2023 3Mörabacken, mellan Södra Ölvingstorp och Fureborg, Ljungby 2010:  161 plantor/tuvor
Kal-1843VUVanlig backsippa 2023 3Hockland, 300 m NO om, Ljungby 2010:  48 plantor/tuvor
Kal-1844VUVanlig backsippa 2023 3Kulltorp, 450 m S om östra gården, Arby 2010:  55 plantor/tuvor
Kal-1845VUVanlig backsippa 2024 3Skälby, SV om Oxhagshemmet, Kalmar 2021:  19 plantor/tuvor
Kal-1846VUVanlig backsippa 2024 3Ståthållaregatan, N om, mittemot länssjukhuset, Kalmar 2021:  3 plantor/tuvor
Kal-1847VUVanlig backsippa 2023 3Krankelösa, 750 m N om bron, O om ån, Ljungby 2010:  1090 plantor/tuvor
Kal-1848VUVanlig backsippa 2023 3Krankelösa, 750 m NNV om bron, V om ån, Ljungby 2010:  26 plantor/tuvor
Kal-1849VUVanlig backsippa 2023 3Krankelösa, 800 m NNV om bron, V om ån, Ljungby 2010:  46 plantor/tuvor
Kal-1850VUVanlig backsippa 2023 3Krankelösa, 850 m NNV om bron, V om ån, Ljungby 2010:  20 plantor/tuvor
Kal-1851VUVanlig backsippa 2023 3Tingby, Biskopshagen, Dörby 2010:  10 plantor/tuvor
Kal-1852VUVanlig backsippa 2023 3Stensö, 700 m N om triangelpkt Stensöudde, Kalmar 2010:  Noterad
Kal-1853VUVanlig backsippa 2023 3Rinkabyholm, 600 m SO om fotbollsplanen, Hossmo 2010:  Noterad
Kal-1854VUVanlig backsippa 2023 3Stora Tomteby, 900 m N om pkt 20,5, Dörby 2010:  Noterad
Kal-1878VUVanlig backsippa 2023 3Näktergalsvägen, V om, N om tennisbanorna, Dörby 2020:  6 plantor/tuvor
Kal-1879VUVanlig backsippa 2023 3Ljungbyholm, NV om Gulmåravägens norra ände, Ljungby 2012:  1 plantor/tuvor
Kal-1059VUKnölvial 2023 3Borshorva, 550 m O om, Förlösa 2012:  10 plantor/tuvor
Kal-1763VUKnölvial 2023 3Kalmar ambulanscentral, V om, ruderatmark, Kalmar 2008:  1 plantor/tuvor
Kal-0025?Vanlig luddvicker 2023 -Ljungbyholm, V om Gulmåravägen (1), Ljungby 2021:  230 plantor/tuvor
Kal-1357?Vanlig luddvicker 2023 -Ängö, sydligaste delen, 30 m NO om bron mot Kvarholmen, Kalmar s:n 2021:  170 plantor/tuvor
Kal-1382?Vanlig luddvicker 2023 -Halltorp station, 50 m V om, Halltorp 1997:  Ej återfunnen
Kal-1829?Vanlig luddvicker 2023 -Korsningen med Norrlidsvägen och Norra vägen, N om, Kalmar 2022:  150 plantor/tuvor
Kal-1880?Vanlig luddvicker 2023 -Djurängsvägen, mellan Norra vägen och Drottning Blankas väg, Kalmar 2012:  60 plantor/tuvor
Kal-1079VURevig blodrot 2023 3Mellan Grötsjö och Nabben, S om vägen, Karlslunda 2007:  20 plantor/tuvor
Kal-1080VURevig blodrot 2023 3Brudhyltan, 250 m OSO om bron, Arby 2007:  Noterad
Kal-1081VURevig blodrot 2023 3Nabben, 1,2 km VSV om, Karlslunda 2009:  20 plantor/tuvor
Kal-1082VURevig blodrot 2023 3Nabben, 450 m NNV om, Karlslunda 2009:  450 plantor/tuvor
Kal-1084VURevig blodrot 2023 3Grötsjö, 600 m NO om södra gården, Karlslunda 2007:  Noterad
Kal-1786VURevig blodrot 2023 3Nabben, 1,1 km VSV om, Karlslunda 2009:  25 plantor/tuvor
Kal-1787VURevig blodrot 2023 3Nabben, 1,0 km VSV om, Karlslunda 2009:  30 plantor/tuvor
Kal-1889VULungrot 2023 3Kölby damm, strax Ö om, Ljungby s:n 2019:  6 plantor/tuvor
Kal-1891VULungrot 2025 3Dagövägens östra ände, Kalmar s:n 2022:  4 plantor/tuvor
Kal-1892VULungrot 2023 3Skälby 175 m V (ngt NNV) lilla dammen, Kalmar s:n 2019:  5 plantor/tuvor
Kal-1894VULungrot 2024 3Skälby, Ekbackshagen, Kalmar s:n 2021:  153 plantor/tuvor
Kal-1895VULungrot 2024 3Skälby, hagen intill Ölandsleden, Kalmar s:n 2021:  42 plantor/tuvor
Kal-1896VULungrot 2024 3Skälby, kring stallet, Kalmar s:n 2021:  102 plantor/tuvor
Kal-1897VULungrot 2024 3Skälby, hagen S om lilla dammen, Kalmar s:n 2021:  5 plantor/tuvor
Kal-1898VULungrot 2024 3Skälby, hagen S om kommunens upplag, Kalmar s:n 2021:  13 plantor/tuvor
Kal-1899VULungrot 2024 3Stävlö slott, Åby s:n 2021:  75 plantor/tuvor
Kal-1900VULungrot 2024 3Arby kyrka, Arby s:n 2021:  11 plantor/tuvor
Kal-0030VUKnutört 2023 3Helgesbo (2), Ryssby 1990:  Noterad
Kal-1008VUKnutört 2023 3Norrbro, Halltorp 1980:  Noterad
Kal-1358VUKnutört 2023 3Norrbro, 300 m ONO om, Halltorp 1980:  Noterad
Kal-1359VUKnutört 2023 3Hundshyltan, 950 m VSV om pkt 81,22, Karlslunda 1990:  Noterad
Kal-1361VUKnutört 2023 3Kolboda, SO om (2), Hagby 1984:  Noterad
Kal-1362VUKnutört 2023 3Håknabo, 400 m VNV om, Ljungby 1985:  Noterad
Kal-1363VUKnutört 2023 3Håknabo, 1,4 km NNO om, Ljungby 1985:  Noterad
Kal-1364VUKnutört 2023 3Tomtebyholm, 100 m NNV om det norra huset, Ljungby 1985:  Noterad
Kal-1779VUKnutört 2023 3Konungaryd, 1200 m VNV om (2), Ljungby 2009:  40 plantor/tuvor
Kal-1195VUGrenigt kungsljus 2025 3Edenborg, 400 m ONO om, Ljungby s:n 2022:  200 plantor/tuvor
Kal-1893VUGrenigt kungsljus 2024 3Ljungbyholm, Kölbydammen, Ljungby s:n 2021:  25 plantor/tuvor
Kal-0009VUHjärtstilla 2023 3Kåremo (2), Ryssby 1990:  Noterad
Kal-0026VUHjärtstilla 2023 3Kläckeberga gård, 350 m SSO om huvudbyggnaden, Kläckeberga 2011:  15
Kal-1330VUHjärtstilla 2023 3Träkniv, 400 m SO om pkt 93,5, Karlslunda 1992:  Noterad
Kal-1331VUHjärtstilla 2023 3Böle (2), Ryssby 1989:  Noterad
Kal-1333VUHjärtstilla 2023 3Lättorp (1), Ryssby 1991:  Noterad
Kal-1334VUHjärtstilla 2023 3Granarna (3), Ryssby 1990:  Noterad
Kal-1335VUHjärtstilla 2023 3Helgesbo vägskäl, Ryssby 1990:  Noterad
Kal-1629VUHjärtstilla 2024 3Ängö, Baggensgatan 2, Kalmar 2021:  Ej återfunnen
Kal-1630VUHjärtstilla 2024 3Ängö, N om Baggensgatan 12, Kalmar 2021:  Ej återfunnen
Kal-1641VUHjärtstilla 2023 3Skärvsjö, 250 m SSO om triangelpkt 109,2 (2), Karlslunda 1980:  Noterad
Kal-1642VUHjärtstilla 2023 3Tvärskog, fotbollsplanens sydväst-hörn, Mortorp 1983:  Noterad
Kal-1643VUHjärtstilla 2023 3Förlösa, 150 m NNV om kyrkan, Förlösa 1980:  Noterad
Kal-1644VUHjärtstilla 2023 3Stävlö, vid södra huset, Åby 1980:  Noterad
Kal-1645VUHjärtstilla 2023 3Bäck, 350 m ONO om, Åby 1980:  Noterad
Kal-1646VUHjärtstilla 2023 3Gärdesgårdarna, Mortorp 1985:  Noterad
Kal-1647VUHjärtstilla 2023 3Björnö, S om, Åby 1980:  Noterad
Kal-1648VUHjärtstilla 2023 3Anneborg, 800 m NNV om, Ljungby 1985:  Noterad
Kal-1649VUHjärtstilla 2023 3Gården Ljungby, 200 m NO om, Ljungby 1980:  Noterad
Kal-1650VUHjärtstilla 2023 3Österom, Halltorp 1980:  Noterad
Kal-1651VUHjärtstilla 2023 3Prästlycke, Halltorp 1980:  Noterad
Kal-1652VUHjärtstilla 2023 3Aggesbo, Halltorp 1980:  Noterad
Kal-1653VUHjärtstilla 2023 3Kläckeberga, Kläckeberga 1980:  Noterad
Kal-1654VUHjärtstilla 2023 3Starbäck (1), Karlslunda 1979:  Noterad
Kal-1656VUHjärtstilla 2023 3Loverslund, Hagby 1980:  Noterad
Kal-1657VUHjärtstilla 2023 3Vörehult, 300 m SO om pkt. 69,2, Karlslunda 1990:  Noterad
Kal-1658VUHjärtstilla 2023 3Venenäs, 350 m NNV om norra gården, Ryssby 1991:  Noterad
Kal-1660VUHjärtstilla 2023 3Tombo, 250 m NNO om norra gården, Åby 1990:  Noterad
Kal-1661VUHjärtstilla 2023 3Tombo, Åby 1990:  Noterad
Kal-1662VUHjärtstilla 2023 3Bäckstorp, Åby 1990:  Noterad
Kal-1663VUHjärtstilla 2023 3Dörby kyrka, södra muren, Dörby 1990:  Noterad
Kal-1664VUHjärtstilla 2023 3Olofsböle (2), Ljungby 1985:  Noterad
Kal-1665VUHjärtstilla 2023 3Värnaby, 450 m SV om, Halltorp 1990:  Noterad
Kal-1666VUHjärtstilla 2023 3Ålebo, Arby 1990:  Noterad
Kal-1667VUHjärtstilla 2023 3Sporsjö, 600 m OSO om, Åby 1990:  Noterad
Kal-1668VUHjärtstilla 2023 3Anderslund (1), Åby 1990:  Noterad
Kal-1669VUHjärtstilla 2023 3Tokebo, Åby 1990:  Noterad
Kal-1671VUHjärtstilla 2023 3Jonsdal, 650 m NV om, Ljungby 1988:  Noterad
Kal-1672VUHjärtstilla 2023 3Hagbynäs, strax SO om gården (1), Kalmar 1986:  Noterad
Kal-1673VUHjärtstilla 2023 3Vörehult, 500 m O om, Karlslunda 1990:  Noterad
Kal-1674VUHjärtstilla 2023 3Mellan Mortorp och Applerum, Arby 1980:  Noterad
Kal-1676VUHjärtstilla 2023 3Skälby gård, Kalmar 2012:  17 plantor/tuvor
Kal-1680VUHjärtstilla 2023 3Kalmar soptipp, Moskogen (2), Ljungby 1998:  1 plantor/tuvor
Kal-1690VUHjärtstilla 2023 3Ljungbyholms gård, nordvästra delen av området med ekonomibyggnader (1), Ljungby 2001:  1 plantor/tuvor
Kal-1691VUHjärtstilla 2023 3Kalmar, 250 m O om nya vattentornet (1), Kalmar 2020:  14 plantor/tuvor
Kal-1777VUHjärtstilla 2025 3Korsningen mellan Rådmansgatan och Kolonigatan, Kalmar 2022:  15 plantor/tuvor
Kal-1784VUHjärtstilla 2023 3Skälby, vid huset NV om växthusen, Kalmar 2010:  4 plantor/tuvor
Kal-1832VUHjärtstilla 2023 3Rinkabyholm, 225 m SV om Suneholmsvägen, S om E22, Hossmo 2013:  5 plantor/tuvor
Kal-1190VUStortimjan 2023 3Lindsdal skola, 600 m VSV om, Förlösa 1992:  Noterad
Kal-1831VUStortimjan 2023 3Ljungbyholm, södra infarten, NO om rondellen, Ljungby 2010:  10 m²
Kal-1043NTLuddvårlök 2023 2Västerport, 30 m S om, Kalmar s:n 2021:  1 plantor/tuvor
Kal-1044NTLuddvårlök 2023 2Kvarteret Bankmannen, södra hörnet, Kalmar s:n 2021:  Ej återfunnen
Kal-1020NTLoppstarr     Fanketorps äng (3), Ryssby 2012:  2 plantor/tuvor
Kal-1076NTGranspira     Fanketorp, 200 m NV om norra gården vid Norrebäcken (1), Ryssby 2019:  Ej återfunnen
Kal-1887NTSlåtterfibbla     Fanketorpsängen, ost Norrebäcken, Ryssby s:n 2015:  4 plantor/tuvor
Kal-1888NTSlåtterfibbla     Fanketorpsängen, väst Norrebäcken, Ryssby s:n 2015:  2 plantor/tuvor
Kal-1052Brudsporre 2023 3Fanketorp, vid Norrebäcken, Ryssby 2019:  Ej återfunnen
Kal-1165LCSlidsilja     Långöns väst-sida, Hossmo 2011:  146 plantor/tuvor
Kal-1166LCSlidsilja     Sjöslätten, 700 m O om, utmed cyckelväg, Dörby 2021:  100 plantor/tuvor
Kal-1167LCSlidsilja     Svensknabben, 400 m SSV om, ridhus, Kalmar 2000:  Ej återfunnen
Kal-1168LCSlidsilja     Lindeberga, 800 m SV om, Kläckeberga 2011:  Ej återfunnen
Kal-1169LCSlidsilja     Måsholmen, 300 m V om, Bergavik, Kalmar 2021:  3 plantor/tuvor
Kal-1170LCSlidsilja     Oxhagen, 400 m NO om, N om vattnet, O om vägen, Kläckeberga 2009:  Ej återfunnen
Kal-1171LCSlidsilja     Vesslö, 200 m OSO om, Kläckeberga 2009:  Ej återfunnen
Kal-1172LCSlidsilja     Solhem, 500 m SSO om pkt 9,83, Förlösa 1994:  4 plantor/tuvor
Kal-1173LCSlidsilja     Sjöängen, 800 m ONO om, Förlösa 2009:  37 plantor/tuvor
Kal-1174LCSlidsilja     Sjöängen, 900 m NO om, Förlösa 2009:  21 plantor/tuvor
Kal-1175LCSlidsilja     Stävlö, 600 m ONO om, Åby 1997:  Ej återfunnen
Kal-1176LCSlidsilja     Rafshageudden, 400 m VNV om öst-spetsen, Åby 2011:  51 plantor/tuvor
Kal-1177LCSlidsilja     Oxhagen, 300 m SSO om, V om vägen, Åby 2007:  Noterad
Kal-1178LCSlidsilja     Oxhagen, 300 m SSO om, O om vägen, Åby 2011:  Ej återfunnen
Kal-1179LCSlidsilja     Rafshageuddens badplats, Åby 1997:  Ej återfunnen
Kal-1180LCSlidsilja     Rydkulla, 600 m OSO om, Ryssby 2011:  250 plantor/tuvor
Kal-1182LCSlidsilja     Vesslö, 950 m OSO om, Åby 2011:  203 plantor/tuvor
Kal-1183LCSlidsilja     Fjölebro, 400 m OSO om, södra vägskälet, Kläckeberga 2011:  Ej återfunnen
Kal-1185LCSlidsilja     Stenskärsudden, 100-300 m V om, Kalmar 2000:  80 plantor/tuvor
Kal-1186LCSlidsilja     Långön, Hossmo 1999:  2 plantor/tuvor
Kal-1187LCSlidsilja     Jutnabbens badplats, 400 m SSO om Svensknabben, Kalmar 2021:  145 plantor/tuvor
Kal-1783LCSlidsilja     Södra Utmarken, udden N om Lilla Flisö, Kalmar 2014:  4 plantor/tuvor
Kal-1785LCSlidsilja     Gärdsholmen, 175 m VSV om västra huset, Ryssby 2009:  27 plantor/tuvor
Kal-1886LCSlidsilja     Björkö, 100 m NO om, Kläckeberga 2021:  200 plantor/tuvor