Bevakningsobjekt i Tors��s kommun

Data från artportalen 2023-01-22
Objekt_IdKatArtBesöksIntervallLokalSenaste rapport
Tor-0008ENHuvudtåg 2023 2Gullemåla (5), Torsås 2003:  20 plantor/tuvor
Tor-1151ENKorndådra     Norra Vetlycke, 150 m S om östra gården, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1152ENKorndådra     Stora Emnabo, 350 m O om, dungens västkant, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1153ENKorndådra     Eket, 200 m NV om, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1154ENKorndådra     Bällstorp, 100 m N om den norra gården, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1155ENKorndådra     Ilingetorp, 400 m NNV om avtaget mot Strömby, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1156ENKorndådra     Påboda, 750 m VSV om pkt 9,02, Söderåkra 1988:  1 plantor/tuvor
Tor-1157ENKorndådra     Magdegärde, 450 m NNV om pkt 83,7, Gullabo 1988:  Noterad
Tor-1158ENKorndådra     Kvilla, 600 m OSO om, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1159ENKorndådra     Kvilla, 650 m ONO om pkt 20,0, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1160ENKorndådra     Strömby, 500 m O om Västergården, S om landsvägen, Torsås 1987:  Noterad
Tor-1031ENFältgentiana 2023 2Stora Hyltan, 300 m V om vägkorset (1), Torsås 2017:  29 plantor/tuvor
Tor-1033ENFältgentiana 2023 2Kallemåla hage 1:3, Gullabo 2003:  Ej återfunnen
Tor-1054ENKattmynta 2023 2Eket, 250 m V om (1), Torsås 2005:  Noterad
Tor-1010ENKlubbfibbla 2023 1Torsells torp, 600 m SSV om, Söderåkra 2003:  30 plantor/tuvor
Tor-1131VUHartmansstarr 2023 3Mellersta Karsbo, södra delen av byn, V om vägen, Torsås 1998:  Ej återfunnen
Tor-1132VUHartmansstarr 2023 3Stora Gettnabo, 100 m VNV om pkt 17,80, Torsås 2019:  Ej återfunnen
Tor-1133VUHartmansstarr 2024 3Stora Gettnabo, 400 m NNO om pkt 17,80, Torsås s:n 2021:  300 stjälkar/strån/skott
Tor-1134VUHartmansstarr 2023 3Tjärekulla, 100 m O om den östra gården, Torsås 2017:  32 stjälkar/strån/skott
Tor-1135VUHartmansstarr 2023 3Kulebo, 150 m N om den södra gården, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1136VUHartmansstarr 2023 3Kvilla, 800 m OSO om pkt 15,77, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1355VULungrot 2023 3Applerums by 330, Torsås s:n 2018:  6 plantor/tuvor
Tor-1356VULungrot 2023 3Ilingetorp, Torsås s:n 2019:  7 plantor/tuvor
Tor-1357VULungrot 2023 3Törnemåla, Gullabo s:n 2019:  30 plantor/tuvor
Tor-1360VULungrot 2024 3Applerum, Torsås s:n 2021:  5 plantor/tuvor
Tor-1361VULungrot 2024 3Norr Kvilla, Torsås s:n 2021:  1 plantor/tuvor
Tor-0007VUKnutört 2023 3Grisbäck, 650 m SSO om (3), Söderåkra 1985:  Noterad
Tor-1141VUKnutört 2023 3Gullemåla, N om vägen till Brändamo, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1142VUKnutört 2023 3Gullemåla (1), Torsås 1985:  Noterad
Tor-1143VUKnutört 2023 3Brömsbäckens mynning (1), Söderåkra 1984:  Noterad
Tor-1145VUKnutört 2023 3Skäppevikens nordsida, Söderåkra 1983:  Noterad
Tor-1146VUKnutört 2023 3Annefrid, 125 m VSV om, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1147VUKnutört 2023 3Gunnarstorp, 100 m S om bryggan, Söderåkra 1984:  Noterad
Tor-1148VUKnutört 2023 3Örarevet, västsidan, 500 m OSO om Fulvik (1), Söderåkra 1995:  Noterad
Tor-1149VUKnutört 2023 3Strömby, 900 m SO om pkt 49,82, Torsås 1990:  Noterad
Tor-1150VUKnutört 2023 3Strömby, 500 m SSO om pkt 49,82, Torsås 1990:  Noterad
Tor-1225VUHjärtstilla 2023 3Söderåkra, S om skolan, Söderåkra 1983:  Noterad
Tor-1226VUHjärtstilla 2023 3Sörgården, Torsås 1990:  Noterad
Tor-1227VUHjärtstilla 2023 3Grisbäck, Söderåkra 1983:  Noterad
Tor-1228VUHjärtstilla 2023 3Korpavik, 500 m VSV om, Söderåkra 1983:  Noterad
Tor-1229VUHjärtstilla 2023 3Ekskogen, 300 m NO om, Söderåkra 2013:  100 plantor/tuvor
Tor-1230VUHjärtstilla 2023 3Gullemåla (3), Torsås 1983:  Noterad
Tor-1231VUHjärtstilla 2023 3Mellersta Karsbo, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1232VUHjärtstilla 2023 3Juanslycke, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1233VUHjärtstilla 2023 3Kungsborg, 300 m SSO om pkt 5,22, Söderåkra 1983:  Noterad
Tor-1234VUHjärtstilla 2023 3Dräglabo (2), Torsås 1983:  Noterad
Tor-1235VUHjärtstilla 2023 3Kulebo, 300 m VSV om, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1236VUHjärtstilla 2023 3Norra Appleryd, södra gården, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1237VUHjärtstilla 2023 3Oxlehall, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1238VUHjärtstilla 2023 3Äpplerum, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1239VUHjärtstilla 2023 3Björsebo, södra gården, Torsås 1983:  Noterad
Tor-1240VUHjärtstilla 2023 3Övraby, Söderåkra 1988:  Noterad
Tor-1241VUHjärtstilla 2023 3Ekaryd, 600 m NV om, Söderåkra 1988:  Noterad
Tor-1242VUHjärtstilla 2023 3Ekelunda, 400 m SSV om, Söderåkra 1988:  Noterad
Tor-1243VUHjärtstilla 2023 3Slätafly, 300 m NV om norra gården, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1244VUHjärtstilla 2023 3Tjärekulla, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1245VUHjärtstilla 2023 3Eket (2), Torsås 1988:  Noterad
Tor-1246VUHjärtstilla 2023 3Västra Slätafly, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1247VUHjärtstilla 2023 3Kulebo, Torsås 1988:  Noterad
Tor-1250VUHjärtstilla 2023 3Lilla Emnabo, Torsås 1997:  5 plantor/tuvor
Tor-1113VUÅkersyska 2023 3Norra Tångvägen 16, Torsås s:n 2019:  11 plantor/tuvor
Tor-1220VUÅkersyska 2023 3Östra Karsbo, 600 m SSV om, Torsås 1999:  Ej återfunnen
Tor-1221VUÅkersyska 2023 3Östra Karsbo, V om vägen, Torsås 1999:  Ej återfunnen
Tor-1222VUÅkersyska 2023 3Applerum, 500 m SSO om bycentrum, Torsås 1999:  Ej återfunnen
Tor-1223VUÅkersyska 2023 3Applerum, 800 m O om bycentrum, Torsås 1999:  Noterad
Tor-1224VUÅkersyska 2023 3Ekaryd, 600 m SSO om pkt 22,0, Söderåkra 1999:  Ej återfunnen
Tor-1254VUÅkersyska 2023 3Applerum, Torsås 1999:  Noterad
Tor-1358VUSlåttergubbe 2023 3Törnemåla S 1, Gullabo s:n 2019:  60 stjälkar/strån/skott
Tor-1359VUSlåttergubbe 2023 3Törnemåla S 2, Gullabo s:n 2019:  128 stjälkar/strån/skott
Tor-1008VUKrypfloka 2023 3Torsåsån, Bällstorp, SO om träindustrin, Torsås 2018:  200 plantor/tuvor