Flyttblock, även kallade jättekast, är stora, fritt liggande block, vilka har sitt ursprung i fast berggrund på större avstånd från fyndplatsen. Dit har de transporterats med inlandsisen och hamnat på markytan sedan isen smält.

Det mest kända flyttblocket i landet är antagligen Maglestenen vid Trolle-Ljungby i Skåne. Närmare oss är Kyrkestenarna mellan Berga och Högsby värda omnämnande och besök.

Flyttblock har ej sällan fått funktionen att markera ägogränser. Råbockesten, som visas i avsnittet Skälstenar utgör ett exempel på detta.

I avsnittet om flyttblock finns bilder och beskrivningar av några flyttblock inom kommunen. Urvalet av dem har gjorts så att de skall representera:

stenbrott

Stenbrytarepoken har dessutom efterlämnat
en mängd både stora och små block.

 

Klicka på länkarna nedan för att visa bilder och text.

Symbolen Karta i beskrivningarna leder till kartbilder.