Barne stenar

Barne stenar ligger på sjön Smältens södra sida. Det är ett stort flyttblock som spruckit upp så att en grottliknande bildning uppstått. Traditionen förmäler att en vinter skall några tiggarbarn ha hittats ihjälfrusna här. (Samma sägen som för Barnstenarna vid Kristdala!) Karta