Barnstenarna

Intill vägen mot Vena, cirka 1 km från Kristdala, ligger tre stora stenblock, kallade Barnstenarna. Det sägs att två fattiga barn, som var ute och tiggde mat sökte skydd under det största blocket (Barnastenen) men frös ihjäl. Karta

 

Block 1  Block 2    Block 3