Påskallestenar

Norr om sjön Storyttern lär vara de största flyttblocken inom Oskarshamns kommun. Man når dem från Oskustledens sträckning mellan Karlsfors och Ytteryd.
Blocken ligger i blandskog med ett stort inslag av ädellövträd. Markfloran är rik med många lundväxter som blåsippa, hässlebrodd, lungört och myska.
Terrängen runt Påskallestenar är rik på stora stenblock, inte minst längs stigen från Karlsfors. Går man till jätteblocken därifrån så passerar man strax efter Lidhult två mäktiga, fridlysta ekar. Karta