Skarpesten

Skarpesten ligger lätt tillgänglig alldeles i vägkanten vid avtaget mot Sjoketorp från vägen Döderhult – Lämmedal.
Det berättas att när den föga omtyckte mjölnaren Skinn Skarpe var död och hans kista skulle föras till Döderhults kyrka, uppstod ett svårt snöoväder. Man blev tvungen att ställa kistan på det här blocket i avvaktan på bättre väder. När färden skulle fortsättas befanns kistan vara tom — djävulen hade tagit Skinn Skarpe. Karta