Stora Saltvik

Strax nordost om Stora Saltvik, där vägen mot Långekärr viker av mot norr, ligger ett stort flyttblock alldeles intill vägen. Skogen i detta mycket blockiga område avverkades under år 2015 och nu framträder både detta och många andra stora block särdeles tydligt. Karta