Biologiska museet i Oskarshamn    

Kvarn
Namn: Fallebo och Havslätts skvaltkvarnar

Kartan är hämtad från laga delning mellan Fallebo 1 och 2 år 1785. Längs den lilla bäcken på gränsen mellan Fallebo och Havslätts ägor är på en sträcka av cirka 100 meter inte mindre än fem kvarnställen markerade, varav tre hörde till Fallebo och två till Havslätt. Sträckan med kvarnar är lätt att återfinna än i dag; dess nedre del rinner nämligen under vägen Fallebo–Havslätt. Några spår av kvarnställena går däremot inte att se.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-04-02