Luddvårlök i Oskarshamn

Gamla kyrkogården
1 Nordvästra delen, kring en hästkastanj

Gamla kyrkogården
2 Nordvästra delen, kring en klibbal

Gamla kyrkogården
3 Västra delen, nord grusgång

Gamla kyrkogården
4 Västra delen, syd grusgång

Gamla kyrkogården
5 Västra delen, ost grusgång

Gamla kyrkogården
6 Sydöstra delen, vid och nord en grov lind

Gamla kyrkogården
7 Sydöstra delen, kring en lind

Gamla kyrkogården
18 Församlingshemmet, 10 m ost

Gamla kyrkogården
19 Församlingshemmet, ost & sydost

Stadsparken, kring kyrkan
8 Utanför södra kyrkogårdsgrinden

Stadsparken, kring kyrkan
10 Utanför norra kyrkogårdsgrinden

Stadsparken, kring kyrkan
11 Innanför norra kyrkogårdsgrinden

Stadsparken, kring kyrkan
12 Norr om fontänen

Stadsparken, kring kyrkan
13 Söder om kyrkan, mellan klibbalar

Stadsparken, kring kyrkan
20 Stadsparken mot S. Långgatan 9

Stadsparkens scen
15 Sydväst gymnastikbyggnaden

Rådhusterrassen
16 Syd Rådhuset, vid ankaret

Rådhusterrassen
17 Nord Rådhuset, kring en hästkastanj

Fotografierna är tagna i april 2017 och 2019. Klicka på bilderna för att se dem i större format.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-12-02