Gallbildningar

Med gallbildningar menas abnorma tillväxtförändringar hos växter, förorsakade av parasitiska organismer. De senare kan utgöras av t ex bakterier, svampar, kvalster eller insekter. Gallbildningarnas utseende varierar mycket. De kan vara stora och markanta som sömntornar på rosor och galläpplen på ekblad men de kan också bestå i mer obetydliga tillväxtförändringar, som t ex inrullade av bladkanter.

I museets samlingar är de gallbildningar som förorsakas av svampar insorterade på svampens namn. Gallbildningar orsakade av djur, zoocecidier, förvaras däremot separat. En förteckning över museets zoocecidier finns här.

Almpung

Almpung. Öland, Räpplinge, juni 2009.
Bladgall förorsakad av almpunglus Tetraneura ulmi