Biologiska museet i Oskarshamn    

Gallbildningar

Med gallbildningar menas abnorma tillväxtförändringar hos växter, förorsakade av parasitiska organismer. De senare kan utgöras av t ex bakterier, svampar, kvalster eller insekter. Gallbildningarnas utseende varierar mycket. De kan vara stora och markanta som sömntornar på rosor och galläpplen på ekblad men de kan också bestå i mindre tillväxtförändringar som förorsakar t ex inrullning av bladkanter.

I museets samlingar är de gallbildningar som förorsakas av svampar insorterade på svampens namn. Gallbildningar orsakade av djur, zoocecidier, förvaras däremot separat. De bokförs i herbariedatabasen under värdväxtens namn och har placeringsbeteckningen Cecid. En översiktlig förteckning över zoocecidierna finns nedan.

Ett (ännu begränsat) antal foton av gallbidlningar finns samlade i ett bildgalleri.

 

Värdväxt   Gallbildare Galltyp Gallnamn
Acer platanoides Skogslönn Eriophyes platanoides Bladgall Lönnfilt
Acer saccharinum Silverlönn Okänd Gallbildning
Aegopodium podagraria Kirskål Trioza flavipennis Bladgall
Aesculus hippocastanum Hästkastanj Vasates hippocastani Bladgall
Alnus glutinosa Klibbal Acalitus brevitarsus Bladgall Alfilt
Alnus glutinosa Klibbal Eriophyes inangulis Bladgall Altofsar
Alnus glutinosa Klibbal Phytoptus laevis Bladgall Alknottror
Arabis hirsuta var. hirsuta Vanlig lundtrav Lipaphis turitella Skottspetsgall
Artemisia vulgaris Gråbo Cryptosiphum artemisiae Skottspetsgall
Athyrium filix-femina Majbräken Chirosia betuleti Bladgall
Atriplex patula Vägmålla Hayhurstia atriplicis Bladgall
Berteroa incana Sandvita Aceria drabae Skottspetsgall
Betula pendula Vårtbjörk Aceria leionota Bladgall Björkknottror
Betula pendula Vårtbjörk Eriophyes calycophtirus Knoppgall Knoppsjuka
Betula pubescens Glasbjörk Eriophyes longisetosus Bladgall Gökblod
Brassica rapa subsp. campestris Åkerkål Contarinia nasturtii Knoppgall
Campanula trachelium Nässelklocka Eriophyes schmardae Blom- och bladgaller
Carex spicata Piggstarr Wachtliella riparia Fruktgall
Cerastium fontanum subsp. vulgare Vanlig hönsarv Trioza cerastii Skottspetsgall
Cerastium fontanum var. vulgare Hårig hönsarv Trioza cerastii Skottspetsgall
Conyza canadensis Kanadabinka Okänd Gallbildning
Cornus sanguinea Skogskornell Craneobia corni Bladgall
Corylus avellana Hassel Phytoptus avellanae Knoppgall
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla Spetshagtorn Dysaphis ranunculi Bladgall Hagtornsbucklor
Dryopteris filix-mas Träjon Chirosia betuleti Bladgall
Echium vulgare Blåeld Aceria echii Blom- och bladgall
Euonymus europaeus Benved Eriophyes convolvens Bladgall
Euonymus europaeus Benved Pontania (?) Bladgall
Fagus sylvatica Bok Eriophyes nervisequus fagineus Bladgall Bokfilt
Fagus sylvatica Bok Hartigiola annulipes Bladgall
Fagus sylvatica Bok Mikiola fagi Bladgall Bokpung
Filipendula ulmaria Älggräs Dasineura ulmaria Bladgall
Filipendula vulgaris Brudbröd Dasineura Bladgall
Fragaria viridis Backsmultron Sierraphytoptus setiger Bladgall Smultornknottror
Fraxinus excelsior Ask Psyllopsis Bladgall
Fraxinus excelsior Ask Psyllopsis fraxini Bladgall
Galium boreale Vitmåra Vasates anthobius Bladgall
Galium mollugo subsp. erectum Vanlig stormåra Geocrypta galii Stjälkgall
Galium verum Gulmåra Aceria galiobia Blomgall
Galium verum Gulmåra Geocrypta galii Stjälkgall
Galium verum Gulmåra Vasates anthobius Bladgall
Glechoma hederacea Jordreva Lipostenus latreillei (=glechomae) Galläpple
Hieracium sect. Vulgata Hagfibblor Aulacidea hieracii Stjälkgall Fibbleknöl
Hieracium umbellatum Flockfibbla Aulacidea hieracii Stjälkgall Fibbleknöl
Juglans regia Valnöt Aceria erinea Bladgall Valnötsbucklor
Juncus articulatus Ryltåg Livia juncorum Gallbildning Eldkvast
Juniperus communis En Oligotrophus juniperinus Skottspetsgall Stort kikbär
Lysimachia arvensis Rödmire Okänd Gallbildning
Origanum vulgare Kungsmynta Phytoptus origani Skottspetsgall
Papaver dubium Rågvallmo Aylax papaveris Fruktgall
Persicaria amphibia Vattenpilört Wachtliella persicariae Bladgall
Phleum phleoides Flentimotej Anguina agrostis Frögall
Phragmites australis Vass Lipara lucens Skottspetsgall Cigarrgall
Phragmites australis Vass Steneotarsonemus phragmitidis Skottspetsgall
Picea abies Gran Adelges laricis Skottspetsgall Liten ananasgall
Pimpinella saxifraga Bockrot Kiefferia pericarpiicola Fruktgall
Populus balsamifera 'Hortensis' Vanlig balsampoppel Pemphigus spyrothecae Bladskaftsgall Spiralgall
Populus nigra 'Plantierensis' Pelarpoppel Pemphigus bursarius Bladskaftsgall
Populus tremula Asp Contarinia petioli Bladskafts- och kvistgaller
Populus tremula Asp Phyllocoptes populi Bladgall Vit aspfilt
Prunus avium Sötkörsbär Myzus cerasi Bladgall Körsbärsnystan
Prunus domestica subsp. domestica Plommon Phytoptus similis var. similis Bladgall Plommonknottror
Prunus padus Hägg Phytoptus padi Punggall Hägghorn
Prunus spinosa Slån Phytoptus similis var. prunispinosae Bladgaller Slånknottror
Pteridium aquilinum Örnbräken Dasineura pteridicola Bladgall
Quercus robur Skogsek Andricus fecundator Knoppgall Ekros
Quercus robur Skogsek Andricus ostreus Bladgall Musselgall
Quercus robur Skogsek Andricus testaceipes Bladgall
Quercus robur Skogsek Biorhiza pallida Knoppgall Potatisgall
Quercus robur Skogsek Cynips longiventris Bladgall Bandat ekäpple
Quercus robur Skogsek Cynips quercusfolii Bladgall Stort galläpple
Quercus robur Skogsek Neuroterus albipes Bladgall
Quercus robur Skogsek Neuroterus numismalis Bladgall
Quercus robur Skogsek Neuroterus quercusbaccarum Bladgall Linsgall
Quercus robur Skogsek Trigonaspis megaptera Knoppgall Ekärta
Quercus rubra Rödek Trioza remota Bladgall
Ribes alpinum Måbär Cryptomyzus korschelti Bladgall Måbärsbucklor
Ribes rubrum coll. Röda vinbär Cryptomyzus ribis Bladgall Vinbärsbucklor
Rosa canina Kal stenros Diplolepis eglanteriae Bladgall Rosärta
Rosa canina Kal stenros Diplolepis rosae Gall Sömntorn
Rosa rubiginosa Äppelros Diplolepis rosae Gall Sömntorn
Rosa sherardii Luddros Blennocampa phyllocolpa Bladgall
Rosa sherardii Luddros Diplolepis eglanteriae Bladgall
Rosa vosagiaca agg. Nyponros (aggregat) Diplolepis rosae Gall Sömntorn
Rosa vosagiaca agg. Nyponros (aggregat) Wachtliella rosarum Bladgall
Rubus caesius Blåhallon Diastrophus rubi Stamgall Björnbärsknöl
Salix Viden Dasineura rosaria Skottspetsgall Videros
Salix aurita Bindvide Dasineura rosaria Skottspetsgall Videros
Salix aurita Bindvide Vasates tetanothrix Bladgall Videknottror
Salix caprea Sälg Stenacis triradiatus/virus Knoppgall Videtott
Salix cinerea Gråvide Dasineura rosaria Skottspetsgall Videros
Salix cinerea Gråvide Dasineura salicis Kvistgall Videknöl
Salix cinerea Gråvide Phyllocolpa coriacea Bladgall
Salix cinerea Gråvide Stenacis triradiatus/virus Knoppgal Videtott
Salix cinerea Gråvide Vasates tetanothrix Bladgall Videknottror
Salix myrsinifolia Svartvide Pontania viminalis Bladgall
Salix repens Hundvide Dasineura rosaria Skottspetsgall Videros
Salix repens Hundvide Dasineura salicis Kvistgall Videknöl
Salix x fragilis Grönpil Pontania proxima Bladgall Pilbönor
Senecio ovirensis Dalnocka Cryptomyzus ribis Bladgall Vinbärsbucklor
Silene vulgaris Smällglim Hayhurstia cucubali Blomgall
Sisymbrium altissimum Hamnsenap Okänd Gallbildning
Sisymbrium loeselii Borstsenap Contarinia nasturtii Skottspetsgall
Solanum dulcamara Besksöta Eriophyes lycopersici Skottspetsgall
Sorbus intermedia Oxel Phytoptus pyri var. arianus Bladgall Oxelblåsor
Sorbus torminalis Tyskoxel Phytoptus pyri Bladgall
Thalictrum flavum Ängsruta Ametrodiplosis thalictricola Fruktgall
Thalictrum flavum Ängsruta Jaapiella thalictri Skottspetsgall
Tilia cordata Skogslind Contarinia tiliarum Gall
Tilia cordata Skogslind Phytoptus tetratrichus Bladgall
Tilia cordata Skogslind Phytoptus tiliae Bladgall Lindhorn
Tilia cordata Skogslind Phytoptus tiliae nervalis Bladgall Lindfilt
Tilia cordata Skogslind Phytoptus tiliae var. rudis Bladgall Lindhorn
Tilia x europaea Parklind Didymomyia tiliacea Bladgall
Tilia x europaea Parklind Eriophyes exilis Bladgall
Tilia x europaea Parklind Phytoptus tiliae Bladgall Lindhorn
Tilia x europaea Parklind Phytoptus tiliae var. leiosoma Bladgall Lindfilt
Trifolium pratense Rödklöver Eriophyes plicator-trifolii Blomgall
Turritis glabra Rockentrav Lipaphis turitella Skottspetsgall
Ulmus glabra subsp. glabra Vanlig skogsalm Eriosoma ulmi Bladgall Almrulle
Ulmus glabra subsp. glabra Vanlig skogsalm Tetraneura ulmi Bladgall Almpung
Veronica chamaedrys Teveronika Jaapiella veronicae Skottspetsgall

Tabellen uppdaterad 2023-07-03. Totalt 238 objekt och 123 galltyper.

 

Litteratur
Coulianos, C.-C. & Holmåsen, I. 1991: Galler. En fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Interpublishing AB, Stockholm.
Coulianos, C.-C. & Karlsson, T. 2014: Några för Sverige nya gallbildningar samt nya landskapsfynd. Svensk Bot. Tidskr. 108: 297-301.
Ryberg, O. 1928: Cecidiologiska Notiser (I. Småländska Cecidiefynd). Bot. Notiser 1928: 382–388.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-12-12