Växtvärlden 2009

sene_ina

Under år 2009 påträffades flera för kommunen ny växter. Vårkorsört befanns vara rikligt spridd vid trafikplatsen i Fårbo. Smalfräken upptäcktes sent på året i en stentäkt vid Ernemar. Småblommig ädelmynta, som senast sågs i början på 1900-talet återupptäcktes vid Fallebo gård. Ett par prydnadsväxter, persiskt fetblad och silvermartorn har också etablerat sig. Läs mer om dessa arter på sidan Växtnytt.

Boerstånds fortsätter sin expansion i södra hamnområdet. Huvudförekomsten på det tidigare kopparverksområdet hotas visserligen av hamnutbyggnad, men arten har hunnit etablera sig väl på kringliggande områden.

Boerstånds 2009-11-26