Biologiska museet i Oskarshamn    

Naturminnen – bilder

Nedan visas bilder på de flesta skyddade naturminnen, som finns i Oskarshamns kommun. Till övervägande delen utgörs de av ekar, vilka fridlystes kring 1900-talets mitt.
Tillbaka till Skyddad natur

Adriansnäs Hägerum Kungseken Norrtorn Virkvarn
Ekö Kristdala Lidhult Ström Virvhult
Hunö Krokstorp Lövshult Sund Ängelsgöl

Adriansnäs

Eken fridlystes 1950-08-16. Omkrets 620 cm vid fotograferingstillfället 2013-03-13.

Uppåt

Krokstorp

Idegran, fridlyst 1950-08-16. Tre grova stammar nära intill varandra.

Uppåt

Hägerum

Rikt förgrenad ek med vid krona, fridlyst 1958-08-22. Omkrets (2003) 695 cm. Foto 2019-05-15.

Uppåt

Lidhult

Två ekar vid Lidhult, fridlysta 1948-02-26. Omkrets 410 resp. 460 cm vid fotograferingstillfället 2012-09-15

Uppåt

Kristdala kyrka

Strax syd Kristdala kyrka. Fridlyst 1923-06-14. Omkrets (2003) 485 cm. Foto 2019-05-15.

Uppåt

Sund

Lönn, intill vägen Kristdala–Krokshult, fridlyst 1951-11-23. Omkrets (2002) 365 cm. Foto 2019-05-15.

Uppåt

Ström

1950-08-16 fridlystes 3 ekar vid Ström. En av dem har senare fallit omkull. Omkrets 482 resp. 416 cm vid fotograferingstillfället 2012-03-16.

Uppåt

Virvhult

En stor enbuske, fridlyst 1950-08-16. Kullfallen flera år före fotograferingstillfället 2019-04-28. Infälld en bild av skylten som ännu sitter kvar under stammen.

Uppåt

Ekö

En ek på västra delen av Ekö fridlystes 1950-08-16. Trädet är numera dött. Foto Christer Ek 2011. Uppåt


Oskarshamn, Norrtorn.

Två tallar fridlysta 1948-12-31. Endast den ena återfunnen. Foto 2019-04-30.

Uppåt

Lövshult – Skorpetorp

År 1941 fridlystes 14 stora ekar kring Lövshult och Skorpetorp. Av dem återstår nu 11 levande träd och 2 högstubbar. Ett träd har inte kunnat återfinnas och har troligen fallit för länge sedan. Trädet på den sista bilden nedan, T0468, finns ej med i länsstyrelsens förteckning 2019 över naturminnen.

T0031   T0032   T0033
T0031. Lövshult. 386 cm.   T0032. Lövshult. 327 cm.   T0033. Lövshult. 414 cm.
T0034   B007   T0035
T0034. Lövshult. 393 cm.   B007. Lövshult. ca 200 cm.   T0035. Lövshult. 506 cm.
T0036   T0037   T0038
T0031. Källehorva. 445 cm.   T0032. Sjöänden. 425 cm.   T0038. Sjöänden. 510 cm.
T0039   T0040   T0468
T0039. Skorpetorp. 455 cm.   T0040. Skorpetorp. 365 cm.   T0468. Skorpetorp. 607 cm.
Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-05-17