Biologiska museet i Oskarshamn    

Skyddad natur

Översiktskarta

Nedanstående reservat och naturminnen finns inlagda på en karta över skyddad natur. Reservatens lägen anges där med en central punkt. För flertalet naturminnen finns foton.

Nationalpark och naturreservat

Beteckning på kartblad samt länkar till naturvårdsverkets respektive länsstyrelsens information.

Blå Jungfrun nationalpark 5H9a Blå Jungfrun Öppnas i nytt fönster
Emsfors-Karlshammar 5G7h Emsfors-Karlshammar Öppnas i nytt fönster
Runnö 5G7i Runnö Öppnas i nytt fönster
Storö skärgårdsreservat 5G8i Storö Öppnas i nytt fönster
Hammarsebo brandfält 5G9e Hammarsebo Öppnas i nytt fönster
Fårhagsberget 5G9f Fårhagsberget Öppnas i nytt fönster
Sjöboviken 5G9i Sjöboviken Öppnas i nytt fönster
Fagereke 6G0h Fagereke Öppnas i nytt fönster
Furön 6G0j Furön Öppnas i nytt fönster
Humlenäs, ädellövskog och naturbetesmark 6G1f Humlenäs Öppnas i nytt fönster
Hulteglänn 6G1g Hulteglänn Öppnas i nytt fönster
Lämmedal 6G1g Lämmedal Öppnas i nytt fönster
Skrikebo 6G1g Skrikebo Öppnas i nytt fönster
Virbo med Ekö skärgård 6G1j Virbo med Ekö Öppnas i nytt fönster
Krokshult, kulturlandskap 6G2d Krokshult Öppnas i nytt fönster
Malghult, löv- och blandskog 6G2f Malghult Öppnas i nytt fönster
Köksmåla 6G2h Köksmåla Öppnas i nytt fönster
Stamsjövägen 6G2h Stamsjövägen Öppnas i nytt fönster
Figeholm 6G2i Figeholm Öppnas i nytt fönster
Blomsfors 6G3g Blomsfors Öppnas i nytt fönster
Bockemålen, ädellövskog 6G3h Bockemålen Öppnas i nytt fönster
Ishult 6G4f Ishult Öppnas i nytt fönster
Ängsmossen 6G4g Ängsmossen Öppnas i nytt fönster
Norra Göten 6G4i Norra Göten Öppnas i nytt fönster
Ölvedal 6G4i Ölvedal Öppnas i nytt fönster
Talldungen, ås med gammal tallskog 6G4i Talldungen Öppnas i nytt fönster
Späckemåla 6G4j Späckemåla Öppnas i nytt fönster
Mörtfors 6G4j Mörtfors Öppnas i nytt fönster
Misterhults skärgårdsreservat 6H Misterhults skärgård Öppnas i nytt fönster

Naturminnen

5G7h Lövshult–Skorpetorp, 14 ekar (3 †)
5G9d Bockara, Uggleeken †
5G9h Oskarshamn, Norrtorn, 2 tallar
6G1h Ängelsgöl, ek †
6G1i Sporrek, ek †
6G1i Virkvarn 1:1, ek †
6G1i Virkvarn, Kungseken †
6G1j Ekö, ek †
6G2d Sund, lönn
6G2e Kristdala, syd kyrkan, ek
6G2i Virvhult, en †
6G3e Hägerum, ek
6G3g Krokstorp, idegran
6G3g Lidhult, 2 ekar
6G3j Ström, 3 ekar (1 †)
6G5j Adriansnäs, ek
6G6j Hunö, bok vid sydöstra stranden

fridlyst
 

De flesta av ovanstående naturminnen utgörs av stora träd, vilka ingår i vår inventering av jätteträd.

Länsstyrelsen utförde 2001 en inventering av naturminnen som finns redovisad i Meddelande 2001: 20 Öppnas i nytt fönster.
Detaljuppgifter för länets kommuner finns i Bilaga 1. Ej längre tillgänglig på nätet!

Fridlysta arter

Information om fridlysta arter Öppnas i nytt fönster finns hos länsstyrelsen och naturvårdsverket.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-08-04