Biologiska museet i Oskarshamn    

Nya skrifter i biblioteket

2017-06

Hylander, Nils1967Linnaea, Jafnea, Andersoniopiper och andra växtsläkten uppkallade efter svenskar.6375
Gertz, Otto1925Tvenne sannolikt förlorade Linnéska manuskript ur Kilian Stobæi bibliotek.6376
Gertz, Otto1924Otto Nordstedt. Några minnesord.6377
Dahlgren, K. V. Ossian1949Om Linné och monstra sam fyrfota fåglar och tvehövdade.6378
Sunhede, Stellan2012Vedsvampar på ek. 19. Eklackticka, Ganoderma resinaceum.6379
Lamke, Lotta2008Oskarshamns kommuns industriarv.6380
Alexandersson, Kenneth2010Kulturhistorisk inventering i Emån, Virån och Loftaån – inom ramen för projektering av restaureringsåtgärder. Arkeologisk fältinventering 201.6381
Nydén, T. & Johansson, P.2012Förslag på biotopvårdande åtgärder i Viråns nedre del.6382
Dedering, Coco2011Viråns avrinningsområde. Delrapport inom Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt.6383
Björklund, Kurt & Blomqvist, Marie2003Kurt Björklund – En annorlunda världsomseglare.2465
Lindblad, Jan1977Stenålder och vita indianer.2466
Cubitt, Gerald & Payne, Junaidi1990Malaysia. Djur och natur på Malaysia-halvön i Sarawak och Sabah.2467
Sielmann, Heinz1983IPC Stora djurbok.2468
Lagström, Gösta1976Sri Lanka och Maldiverna.2469
Magi, Giovanna & Valdes, giuliano1999All of Turkey.2470
Sucksdorf, Arne1981Ett hem på jorden. Möte med Pantanal i Mato Grosso, en brasiliansk vildmark.2471
Chadwick, Douglas H.2000Yellowstone to Yukon.2472
Thybony, Scott1993Canyon country parklands. Treasures of the Great Plateau.2473
Colbing, Sören2004Skärgårdsliv.2474
Brusewitz, Gunnar1993Strandspegling. Naturupplevelser i tid och rum.2475
Heyerdahl, Thor1979Expedition Kon-Tiki.2476
Bates, Marston1971Sydamerika. Natur och djurliv.2477
Chuawiwat, Tom1979A portrait of Thailand.2478
Peterson, Dag2004Öarna långt bort. Svalbard och Falklandsöarna.2479
Jacquet, Luc2006Pingvinresan.2480
Ripley, Sidney Dillon1971Tropiska Asien. Natur och djurliv.2481
Gillsäter, Sven1983Ett sånt djurliv på Kolmården.2482
Östling, Brutus2015Bevingat. Magiska möten i fågelmarker.2483
Danielsson, Bengt1986Bengt Danielsson i Söderhavet.2484
Heyerdahl, Thor1989Påskön, en gåta som fått svar2485
Readers Digest1969Naturens underbara värld.2486
Wahlstedt, Jens2002Mellan skyar och hav. Strandhugg i Stockholms skärgård.2487
Man, John & al.2009Världen som resmål. En global guide till platser du måste uppleva.2488
Vallardi, Francesco (red.)1965All världens djur. Del 1.2489
Vallardi, Francesco (red.)1966All världens djur. Del 2.2490
Vallardi, Francesco (red.)1966All världens djur. Del 3.2491

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26