Biologiska museet i Oskarshamn    

Nya skrifter i biblioteket

Från och med 2017-09

Schmid, Günther1936Geschichte der Botanisierbüchse.6384
Jirner, E. & Gustafsson, M.2014Grundvattenmagasinet Andersbo.6385
Johansson, Adolf1930 caBidrag till kännedom om oskarshamnstraktens Desmidiacéer.6386
Löwegren, Yngve1974Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken.6387
Nordiska ministerrådet1984Vegetationstyper i Norden.2492
Malmer, Nils1958Notes on the relation between the chemical composition of mire plants and peat.6388
Malmer, Nils1963Studies on mire vegetation in the archaean area of southwestern Götaland (South Sweden). 3. On the relation between specific conductivity and concentration of ions in the mire water.6389
Mörnsjö, Tore1968Stratigraphical and chemical studies on two peatlands in Scania, South Sweden.6390
Malmer, N. & Sjörs, H.1955Some determinations of elementary constituents in mire plants and peat.6391
Nihlgård, Bengt1970Vegetation types of planted spruce forest in Scania, Southern Sweden.6392
Nicklasson, Allan1972Epilitisk moss- och lavvegetation i centrala Småland.6393
Tyler, Germund2000Integrated analysis of conditions accounting for intersite distribution of grassland plants.6394
Tyler, Germund1990Bryophytes and heavy metals: a literature review6395
Runemark, Hans1969Reproductive drift, a neglected principle in reproductive biology.6396
Regnell, Gösta1976Naturreservatet Benestads backar – vegetation och flora.6397
Malmer, Nils1965The southern mires.6398
Malmer, Nils1965The south-western dwart shrub heaths.6399
Diekmann, M. & Brunet, J. & Rühling, Å. & Falkengre, U.1999Effects of nitrogen deposition: results of a temporal-spatial analysis of deciduous forests in South Sweden.6400
Tyler, Germund1999Plant distribution and soil – plant interactions on shallow soils.6401
Nilsson, A. & Thorson, G.1950Om Ven, dess natur, fauna och flora.6402
Simmons, Herman G.1920Knud Rasmussens andra Thuleexpedition till det nordligaste Grönland och dess viktigaste resultat.6403
Arrhenius, J.1859Elementarkurs i botaniken.2493
Henriksson, Jan2007Naturinventering av Kronoparken i Oskarshamns kommun.6404
Moser, M. & Jülich, W.Farbatlas der Basidiomyceten. 1-3. Polyporales, Boletales, Agaricales.2494
Moser, M. & Jülich, W.Farbatlas der Basidiomyceten. 3. Agaricales.2495
Moser, M. & Jülich, W.Farbatlas der Basidiomyceten. 4–5. Russulales, Aphyllophorales.2496
Moser, M. & Jülich, W.Farbatlas der Basidiomyceten. 5–7. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gasteromycetes.2497
Lindquist, Bertil1946Svante Murbeck 20/10 1859–26/5 1946. En minnesteckning.6405
Ceburnis, D. & Rühling, Å. & Kvietkus, K.1997Extended study of atmospheric heavy metal deposition in Lithuania based on moss analysis.6406
Rühling, Å. & Tyler, G.1973Heavy metal pollution and decomposition of spruce needle litter.6408
Rühling, Å. & Tyler, G.1984Recent changes in the deposition of heavy metals in northern Europe.6409
Rühling, Åke1995Atmospheric heavy metal deposition in Europe estimated by moss analysis.6407
Rühling, Å. & Tyler, G.1973Heavy metal deposition in Scandinavia.6410
Rühling, Å. & Tyler, G.2001Changes in atmospheric deposition rates of heavy metals in Sweden.6411
Tyler, G. & Rühling, Å. & al.1992Chemical and biological effects of artificially increased nitrogen deposition to the ground in a Swedish beech forest.6412
Rühling, Åke & Tyler, Germund1986Vegetationen i sydsvenska ekskogar – en regional jämförelse.6413
Rühling, Åke & Söderström, Benft1990Changes in fruitbody production ov mycorrhizal and litter decomposing macromycetes in heavy metal polluted coniferous forests in Nort Sweden.6414
Tyler, G. & Rühling, Å. & al.1987Soil acidification and metal solubility in forests of Southern Sweden.6415
Rühling, Å. & Tyler, G.1971Regional differences in the deposition of heavy metals over Scandinavia.6416
Thomas, W. & Simon, H. & Rühling, Å.1985Classification of plant species by their organic (PAH, PCB, BHC) and inorganic (heavy metals) trace pollutant concentration.6417
Pawlowska, T. & Blaszkowski, J. & Rühling, Å.1996The mycorrhizal status of plants colonizing a calamine spoil mound in southern Poland.6418
Brunet, J. & Rühling, Å. & al.1997Regional differences in floristic change in South Swedish oak forests as related to soil chemistry and land use.6419
Steinnes, E. & Rühling, Å. & Lippo, H. & Mäkinen, A.1997Reference materias for large-scale metal deposition surveys.6420
Gertz, Otto1913Växtfysiologiska försök för gymnasiet. 2.6421

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26