Biologiska museet i Oskarshamn    

Kulturmiljöer

I följande avsnitt behandlas några trakter eller ämnesområden vilka vi särskilt uppmärksammat. Vår dokumentation behandlar i synnerhet naturmiljön kring objekten.

  Klicka på bilderna för att gå vidare!


 

Humla   Saltvik

Humlekärrshult

En närmare dokumentation av området kring Humlekärrshults före detta gård har gjorts för att påvisa de mycket höga naturvärden som finns här men hotas av en planerad vägdragning för tung trafik.

 

Lilla Saltvik

Med anledning av en planerad exploatering kring Lilla Saltvik och Kvarnviken har vi gjort en sammanställning av naturvärden inom detta område.

Stensj   StSaltvik

Stora Saltvik

Naturen kring Stora Saltvik är mycket omväxlande med odlingsmark, hällmarksskog och stränder. Vi har påbörjat en sammanställning av områdets kultur- och naturvärden.

 

Vånevik

Med anledning av en planerad exploatering kring Södra Vånevik har vi gjort en sammanställning av naturvärden inom området.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25