Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2017-04-21 och innehåller nu 250.000 poster.

Senast uppdaterat
2017-06-20 Ölands flora
2017-06-18 Vilda blommors dag
2017-06-16 Floraövervakning
2017-06-06 Våra exkursioner
2017-05-17 Växtnytt

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Tisdag 4 juli 10:00
Sågkvarn. Besök på de artrika, välhävdade markerna kring Sågkvarn, väster om Humlenäs. Vi blir visade runt av markägaren Fredrik Karlsson. Efter rundvandringen servering av ostkaka. Samling på gårdsplanen vid Sågkvarn.


Torsdag 10 augusti 10:00
Strömsrum och Alsterån. En vandring längs Alsterån vid Strömsrum. Ett kulturhistoriskt intressant område som har en mycket rik växtlighet. Samling vid bron över Alsterån vid Strömsrum.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies