Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2018-05-21 och innehåller nu 260.000 poster.

Senast uppdaterat
2018-05-21 Herbarium OHN
2018-05-10 Våra exkursioner
2018-04-07 Biologiska sällskapets program
2018-01-24 Nytt i biblioteket
2018-01-08 Kryptogamer

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Tisdag 22 maj 18:00
Den biologiska mångfaldens dag. En kvällsvandring i hamnområdet där vi bekantar oss med bland annat arter som kommit in med sjöfarten. Samling vid Hamnens Hus.


Söndag 17 juni 10:00
De vilda blommornas dag. I år gör vi en vandring i området Södertorn–Kikebo. Här finns många både vilda och förvildade arter. Samling vid parkeringen utanför Västra begravningsplatsen.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies