BSO

Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2018-08-04 och innehåller nu 263.000 poster.

Senast uppdaterat
2018-08-04 Herbarium OHN
2018-07-07 Våra exkursioner
2018-07-04 Skyddad natur
2018-06-28 Jätteträd
2018-06-06 Växtnytt

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Söndag 26 augusti 13:30
Björnö. Vi besöker Björnö norr om Mönsterås. Här skall vi bland annat leta efter flockarun och naturligtvis bese ruinen av Björnö hus. Samling vid ruinen i Björnö by.


Söndag 23 september 10:00
Bokhultet. Vi besöker Bokhultets naturreservat i Högsby kommun. Här finns gamla bestånd av bok och andra lövträd med rik förekomst av mossor och lavar. Framför allt inriktar vi oss på att söka efter de ovanliga svamparter som är kända från reservatet. Samling vid reservatsparkeringen nära Böta kvarn.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies