Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2017

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

4 juli, tisdag - Sågkvarn

Besök på de artrika, välhävdade markerna kring Sågkvarn, väster om Humlenäs. Vi blir visade runt av markägaren Fredrik Karlsson. Efter rundvandringen servering av ostkaka. Samling på gårdsplanen vid Sågkvarn 10:00.

10 augusti, torsdag - Strömsrum och Alsterån

En vandring längs Alsterån vid Strömsrum. Ett kulturhistoriskt intressant område som har en mycket rik växtlighet. Samling vid bron över Alsterån vid Strömsrum 10:00.

2 september, lördag - Solstads gruva

Exkursion till Solstadhalvön, som är både botaniskt och geologiskt intressant och kommer bl a att besöka den nedlagda Solstads koppargruva. Samling vid transformatorstationen 1 km SO Solstadström 11:00.

10 september, söndag - Fårhagsbergets naturreservat

Vi besöker gammelskogen i reservatet och studerar de svampar som växer på marken och på träden. Samling vid vägskälet SO Hammarsbo, avtaget mot Spinketorpet 10:00.

8 oktober, söndag - Dragskärsåsen

Utflykt till Dragskärsåsen, där vi bl a beser fornlämningsområdet, en kallkälla samt åsens torrängsvegetation. Samling vid avtaget mot Björkvik strax väster Draget 14:00.

16 november, torsdag - Strandavägen

Kulturminnen och natur längs Strandavägen mellan Emån och Virån. Åker Rühling berättar och visar bilder. Biologiska museet, Gyllings väg 9 13:30.

28 december, torsdag - Musevisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid entrén Gyllings väg 9 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01