Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2018

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

4 oktober, torsdag - Höstpromenad

Vi följer den nya promenadvägen från Humleplan mot Havslätt. Samling vid containerplatsen ovanför Coop i Kolberga. Tag med kanelbullar och kaffe till paus på Skjutbaneberget med fin utsikt över hamnen. 13:00.

9 oktober, tisdag - Biologiska museet

Museet är öppet för besök. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 13:00-15:00.

27 oktober, lördag - Föreningsmässa

Vi presenterar vår verksamhet under Framtidsdagarna på Oscarsgymnasiet. 10:00-15:00.

10 november, lördag - Arkivens dag

I anslutning till årets tema ”Fest och glädje” visar vi bland annat växt- och djurarter som varit aktuella i festsammanhang. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 11:00.

27 november, tisdag - I torkans spår

Hur påverkade sommarens extrema torka och värme växterna och vilka effekter kommer vi att se nästa år? Bildvisning och diskussion. Kom gärna med egna bidrag. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 18:00.

28 december, fredag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.

 


Program för vintern sänds ut i januari. Några preliminära arrangemang nedan.

5 februari, tisdag - Biologiska sällskapets årsmöte

Efter årsmötet bildvisning och föredrag. Biologiska museet, Gyllings väg 9, 14:00.

20 februari, onsdag - Visning av Biologiska museet

En guidad visning av museets samlingar. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9, 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01