Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2017

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

10 augusti, torsdag - Strömsrum och Alsterån

En vandring längs Alsterån vid Strömsrum. Ett kulturhistoriskt intressant område som har en mycket rik växtlighet. Samling vid bron över Alsterån vid Strömsrum 10:00.

2 september, lördag - Solstads gruva

Exkursion till Solstadhalvön, som är både botaniskt och geologiskt intressant och kommer bl a att besöka den nedlagda Solstads koppargruva. Samling vid transformatorstationen 1 km SO Solstadström 11:00.

10 september, söndag - Fårhagsbergets naturreservat

Vi besöker gammelskogen i reservatet och studerar de svampar som växer på marken och på träden. Samling vid vägskälet SO Hammarsbo, avtaget mot Spinketorpet 10:00.

8 oktober, söndag - Dragskärsåsen

Utflykt till Dragskärsåsen, där vi bl a beser fornlämningsområdet, en kallkälla samt åsens torrängsvegetation. Samling vid avtaget mot Björkvik strax väster Draget 14:00.

16 november, torsdag - Strandavägen

Kulturminnen och natur längs Strandavägen mellan Emån och Virån. Åker Rühling berättar och visar bilder. Biologiska museet, Gyllings väg 9 13:30.

28 december, torsdag - Musevisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid entrén Gyllings väg 9 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01