Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2018

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

26 augusti, söndag - Björnö

Vi besöker Björnö norr om Mönsterås. Här skall vi bland annat leta efter flockarun och naturligtvis bese ruinen av Björnö hus. Samling vid ruinen i Björnö. 13:30.

23 september, söndag - Bokhultet

Vi besöker Bokhultets naturreservat i Högsby kommun. Här finns gamla bestånd av bok och andra lövträd med rik förekomst av mossor och lavar. Framför allt inriktar vi oss på att söka efter de ovanliga svamparter som är kända från reservatet. Samling vid reservatsparkeringen nära Böta kvarn. 10:00.

 


Program för hösten sänds ut i september. Några preliminära arrangemang nedan.

4 oktober, torsdag - Höstpromenad

Vi följer den nya promenadvägen från Humleplan mot Havslätt. Samling vid containerplatsen ovanför Coop i Kolberga. Tag med kanelbullar och kaffe till paus på Skjutbaneberget med fin utsikt över hamnen. 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01