Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2018

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

8 februari, torsdag - Biologiska sällskapets årsmöte

Efter mötesförhandlingarna: Galapagos – Monica Bergman berättar och visar bilder. Biologiska museet, Gyllings väg 9, 14:00.

9 februari, fredag - Kvastmossen

En detaljplan för Kvastmossens kombiterminal och industripark skall upprättas. Inför vårt remissvar rekognoserar vi en del av området. Arrangemanget förutsätter barmark. Kolla på vår hemsida om utflykten kommer att genomföras. Samling på Kvastmossens industriområde, västra delen 11:00.

22 februari, torsdag - Visning av Biologiska museet

En guidad visning av museets samlingar. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9, 13:00.

1 mars, torsdag - Oskarshamns fågelvärld

Tommy Larsson visar bilder och berättar om förändringar i Oskarshamnstraktens fågelfauna under senare tid. Biologiska museet, Gyllings väg 9, 18:00.

13 mars, tisdag - Studiebesök på Oskarshamns avloppsreningsverk

Vi besöker kommunens avloppsreningsverk vid Ärnemar och får verksamheten demonstrerad för oss. 14:00.

 


Preliminära arrangemang nedan. Nytt program sänds ut i april 2018.

12 april, torsdag - Luddvårlök

I och kring Oskarshamns stadspark finns en av landets största förekomster av luddvårlök. Vi gör en rundvandring till de olika växtplatserna. Samling vid Oskarshamns kyrka 13:30.

17 juni, söndag - De vilda blommornas dag

Vi lär känna vilda växter i Södertornsområdet i Oskarshamn. Samling vid parkeringen till Västra begravningsplatsen. 10:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01