Biologiska museet i Oskarshamn    

Geologisk karta

 

Utsnitt ur det geologiska kartbladet Oskarshamn Ac5, tryckt 1903.

Geokarta

 

Legend

Teckenförklaring

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26