Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2018

Reningsverket NY        
         
         

Oskarshamns reningsverk 2018-03-13

Reningsverk

Biologiska sällskapets första aktivitet utanför de egna lokalerna utgjordes av ett studeibesök på kommunens reningsverk vid Ärnemar. Just denna dag fick verket ta emot stora mängder dagvatten eftersom snösmältning kombinerad med regn satt in.

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-03-13