Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2018

Reningsverket        
Luddvårlök        
Gullpudra NY        

Oskarshamns reningsverk 2018-03-13

Reningsverk

Biologiska sällskapets första aktivitet utanför de egna lokalerna utgjordes av ett studeibesök på kommunens reningsverk vid Ärnemar. Just denna dag fick verket ta emot stora mängder dagvatten eftersom snösmältning kombinerad med regn satt in.

Uppåt

Luddvårlök 2018-04-20

Luddvårlök

På årets hitintills varmaste dag, 27° C, tog vi närmare kännedom om förekomsten av luddvårlök, Gagea villosa, i Oskarshamns stadspark och på intilliggande kyrkogård. Artens både svenska och vetenskapliga namn syftar på att stjälken och blomställningen är kort och fint luden.

Den plötsliga vårvärmen gjorde att alla fyra vårlöksarter, vilka finns i området, stod i bästa blom. Förutom luddvårlök växer här rikligt med vanlig vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima samt ängsvårlök G. pratensis.

Luddvårlöken är mer konkurrenssvag än sina släktingar och uppträder därför mest där marken är litet glesare bevuxen, t ex under större träd eller i kanten av grusgångar.

En närmare presentation av luddvårlökens förekomst, så som den tedde sig år 2017, finns här. Arten är rödlistad i klass VU, sårbar. Förekomsten hos oss torde vara en av de rikligaste i landet.

Uppåt

Gullpudra 2018-05-10

Sjömålen

Gullpudra är årets växt och vi har för avsikt att söka efter arten på dess tidigare kända lokaler inom kommunen. I form av en exkursion besökte vi två växtställen, nämligen ett källutflöde i alkärr vid Dragskärsåsen och bäckdråg vid sjön Jämsens västra sida (bilden).

Gullpudra är först belagd från Oskarshamns kommun genom insamlingar från Kristdala, Laggartorp av A. Meurling och Wilhelm Regnell 1862. Arten är först publicerad av Sjöstrand (1863) från"Christdala och Misterhult".

I senare tid har gullpudra endast anträffats på 8 platser inom kommunen. Utöver dessa förekomster finns ännu några äldre fynduppgifter. Ytterligare uppgifter om äldre fynd finns på sidan Årets växt.

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-05-11