Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – säsongens iakttagelser

Nedan visar vi startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats under år 2017.

Uppgifterna visas i två tabeller; den första ordnad kronologiskt, den senare artvis.

feno
Datum Art Fas
2017-02-20Hassel 3Blomning
2017-02-24Hassel 1Blomning
2017-02-26Hassel 2Blomning
2017-03-14Klibbal 1Blomning
2017-03-16Klibbal 2Blomning
 Klibbal 3Blomning
2017-03-22BlåsippaBlomning
2017-03-27Sälg 4Blomning
2017-04-01AlmBlomning
2017-04-02VitsippaBlomning
2017-04-13Lönn 2Blomning
 Lönn 3Blomning
 Klibbal 1Lövsprickning
2017-04-17HäggLövsprickning
2017-04-20Lönn 1Blomning
2017-04-22Klibbal 3Lövsprickning
2017-04-24Hassel 2Lövsprickning
 Hassel 3Lövsprickning
2017-04-25Klibbal 2Lövsprickning
 Vårtbjörk 2Lövsprickning
2017-04-26Vårtbjörk 3Lövsprickning
2017-04-27Vårtbjörk 1Lövsprickning
2017-04-28Hassel 1Lövsprickning
2017-04-30Sötkörsbär 1Blomning
2017-05-01Sötkörsbär 2Blomning
2017-05-03Rönn 1Lövsprickning
2017-05-04GullvivaBlomning
2017-05-05Bok 1Lövsprickning
2017-05-06Vårtbjörk 2Blomning
 Vårtbjörk 3Blomning
2017-05-07Vårtbjörk 1Blomning
 Sötkörsbär 1Lövsprickning
 Sötkörsbär 2Lövsprickning
2017-05-10AlmLövsprickning
2017-05-11Lönn 1Lövsprickning
 Lönn 2Lövsprickning
 Lönn 3Lövsprickning
 BlåbärBlomning
2017-05-14Asp 2Lövsprickning
 Asp 3Lövsprickning
2017-05-15HäggBlomning
2017-05-16SmultronBlomning
2017-05-17LiljekonvaljBlomning
 Asp 1Lövsprickning
2017-05-18Ek 1Lövsprickning
 Lind 1Lövsprickning
2017-05-19Tjärblomster 1Blomning
2017-05-22Rönn 1Blomning
2017-05-23MidsommarblomsterBlomning
2017-05-24Ask 1Lövsprickning
 En 1Blomning
 TallBlomning
2017-05-29TallBarrträds skottskjutning
2017-06-08HundäxingBlomning
2017-06-19ÄlggräsBlomning
2017-07-16Lind 1Blomning
2017-10-01Bok 1Höstlövsfärgning
2017-10-02Lönn 3Höstlövsfärgning
 Vårtbjörk 3Höstlövsfärgning
2017-10-03Ask 1Höstlövsfärgning
2017-10-04Rönn 1Höstlövsfärgning
2017-10-07Lönn 1Höstlövsfärgning
 Lönn 2Höstlövsfärgning
 Asp 1Höstlövsfärgning
 Sötkörsbär 1Höstlövsfärgning
2017-10-08Vårtbjörk 1Höstlövsfärgning
 Asp 2Höstlövsfärgning
 Asp 3Höstlövsfärgning
 AlmHöstlövsfärgning
2017-10-10Hassel 3Höstlövsfärgning
2017-10-12Ek 1Höstlövsfärgning
2017-10-14Vårtbjörk 3Lövfällning
 Hassel 2Höstlövsfärgning
2017-10-16Vårtbjörk 2Höstlövsfärgning
 Hassel 1Höstlövsfärgning
2017-10-17Asp 3Lövfällning
2017-10-18Sötkörsbär 2Höstlövsfärgning
 Lind 1Höstlövsfärgning
2017-10-19Vårtbjörk 1Lövfällning
 Asp 2Lövfällning
2017-10-20Bok 2Höstlövsfärgning
2017-10-22Asp 1Lövfällning
2017-10-25Vårtbjörk 2Lövfällning
2017-10-26Klibbal 2Lövfällning
2017-10-31Klibbal 3Lövfällning
 Vårtbjörk 3Lövfällning
2017-11-04Klibbal 1Lövfällning

Data från 2017-11-03.

 

ObjektArtFasStart
Acer pla 1LönnBlomning2017-04-20
  Lövsprickning2017-05-11
  Höstlövsfärgning2017-10-07
Acer pla 2LönnBlomning2017-04-13
  Lövsprickning2017-05-11
  Höstlövsfärgning2017-10-07
Acer pla 3LönnBlomning2017-04-13
  Lövsprickning2017-05-11
  Höstlövsfärgning2017-10-02
Alnu glu 1KlibbalBlomning2017-03-14
  Lövsprickning2017-04-13
  Lövfällning2017-11-04
Alnu glu 2KlibbalBlomning2017-03-16
  Lövsprickning2017-04-25
  Lövfällning2017-10-26
Alnu glu 3KlibbalBlomning2017-03-16
  Lövsprickning2017-04-22
  Lövfällning2017-10-31
Anem nemVitsippaBlomning2017-04-02
Betu pen 1VårtbjörkLövsprickning2017-04-27
  Blomning2017-05-07
  Höstlövsfärgning2017-10-08
  Lövfällning2017-10-19
Betu pen 2VårtbjörkLövsprickning2017-04-25
  Blomning2017-05-06
  Höstlövsfärgning2017-10-16
  Lövfällning2017-10-25
Betu pen 3VårtbjörkLövsprickning2017-04-26
  Blomning2017-05-06
  Höstlövsfärgning2017-10-02
  Lövfällning2017-10-14
  Lövfällning2017-10-31
Conv majLiljekonvaljBlomning2017-05-17
Cory ave 1HasselBlomning2017-02-24
  Lövsprickning2017-04-28
  Höstlövsfärgning2017-10-16
Cory ave 2HasselBlomning2017-02-26
  Lövsprickning2017-04-24
  Höstlövsfärgning2017-10-14
Cory ave 3HasselBlomning2017-02-20
  Lövsprickning2017-04-24
  Höstlövsfärgning2017-10-10
Dact gloHundäxingBlomning2017-06-08
Fagu syl 1BokLövsprickning2017-05-05
  Höstlövsfärgning2017-10-01
Fagu syl 2BokHöstlövsfärgning2017-10-20
Fili ulmÄlggräsBlomning2017-06-19
Frag vesSmultronBlomning2017-05-16
Frax exc 1AskLövsprickning2017-05-24
  Höstlövsfärgning2017-10-03
Gera sylMidsommarblomsterBlomning2017-05-23
Hepa nobBlåsippaBlomning2017-03-22
Juni com 1EnBlomning2017-05-24
Pinu sylTallBlomning2017-05-24
  Barrträds skottskjutning2017-05-29
Popu tra 1AspLövsprickning2017-05-17
  Höstlövsfärgning2017-10-07
  Lövfällning2017-10-22
Popu tra 2AspLövsprickning2017-05-14
  Höstlövsfärgning2017-10-08
  Lövfällning2017-10-19
Popu tra 3AspLövsprickning2017-05-14
  Höstlövsfärgning2017-10-08
  Lövfällning2017-10-17
Prim verGullvivaBlomning2017-05-04
Prun avi 1SötkörsbärBlomning2017-04-30
  Lövsprickning2017-05-07
  Höstlövsfärgning2017-10-07
Prun avi 2SötkörsbärBlomning2017-05-01
  Lövsprickning2017-05-07
  Höstlövsfärgning2017-10-18
Prun padHäggLövsprickning2017-04-17
  Blomning2017-05-15
Quer rob 1EkLövsprickning2017-05-18
  Höstlövsfärgning2017-10-12
Sali cap 4SälgBlomning2017-03-27
Sorb auc 1RönnLövsprickning2017-05-03
  Blomning2017-05-22
  Höstlövsfärgning2017-10-04
Tili cor 1LindLövsprickning2017-05-18
  Blomning2017-07-16
  Höstlövsfärgning2017-10-18
Ulmu glaAlmBlomning2017-04-01
  Lövsprickning2017-05-10
  Höstlövsfärgning2017-10-08
Vacc myrBlåbärBlomning2017-05-11
Visc vul 1TjärblomsterBlomning2017-05-19

Data från 2017-11-03.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-11-03