Biologiska museet i Oskarshamn    

Nyfynd

Arter funna första gången inom Oskarshamns kommun efter 1995

Förteckningen upptar ett urval arter som för första gången påträffats inom området efter slutet av inventeringsperioden (1976–1995). Från förteckningen har uteslutits ett stort antal prydnads- och nyttoväxter, varav merparten endast tillfälligt uppträtt på utkastplatser och liknande ställen. I avsnittet Växtnytt finns ytterligare information för en del arter.

ArtnamnFyndår Anmärkning
Sibiriskt bovete Fagopyrum tataricum 2003Alvarsberg
Blodamarant Amaranthus hybridus ssp. cruentus 1999Storskogens deponi
Nålamarant Amaranthus hybridus ssp. hybridus 2007Humlekärrshult
Trädgårdsportlak Portulaca oleracea ssp. sativa 2003Havslätt
Rosenglim Atocion armeria 1998Oskarshamns hamn
Knippnejlika Dianthus armeria 2004Humlekärrshult
Hylsnejlika Petrorhagia prolifera 1998Hammarsbo
Revig blodrot Potentilla anglica 2001Kråkelund
Vårfingerört Potentilla crantzii 2004Östantorp
Lindmalva Abutilon theophrasti 1999Klämnavägen
Rosendunört Epilobium hirsutum 2004Klämna dammar
Pricknattljus Oenothera rubricaulis 1997Oskarshamns hamn
Strandnål Bupleurum tenuissimum 2003Runnö
Stenfrö Lithospermum officinale 2001Mörtfors
Tomatillo Physalis philadelphica 2003Humlekärrshult
Hårig nattskatta Solanum nigrum ssp. schultesii 2006Storskogens deponi
Bägarnattskatta Solanum physalifolium ssp. nitidibaccatum 2006Gröndal
Röd nattskatta Solanum villosum ssp. miniatum 2007Östersjövägen
Liten fingerborgsblomma Digitalis lutea 2008Stora Saltvik
Sandkämpar Plantago arenaria 1999Storskogens deponi
Malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia 1998Klämnavägen
Krissla Inula salicifolia 2016Ishult
Lyktfibbla Picris echioides 1999Figeholm
Boerstånds Senecio inaequidens 1999Oskarshamns hamn
Vårkorsört Senecio vernalis 2009Fårbo
Majnycklar Dactylorhiza majalis 2005Krösås
Hedfryle Luzula congesta 1997Nymålen
Sandstarr Carex arenaria 2005Nymålen
Raklosta Bromopsis erecta 2008Kammarviken
Fingerhirs Digitaria ischaemum 2000Oskarshamns hamn
Skogssvingel Festuca altissima 2006Ishult
Skogskorn Hordelymus europaeus 2004Jämsen
Grå kavelhirs Setaria pumila 2003Kristineberg
Durra Sorghum bicolor 2006Storskogens deponi
Ogräsdurra Sorghum halepense 1999Storskogens deponi

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26