Biologiska museet i Oskarshamn    

Jätteträd inom Oskarshamns kommun

ek_fbg

Inventering

En inventering av stora träd ("jätteträd") inom Oskarshamns kommun påbörjades år 2002. De träd som ingår i inventeringen skall ha en minsta diameter av 1 m i brösthöjd, vilket motsvarar en omkrets av 314 cm. Vid slutet av år 2014 hade 994 sådana träd registrerats. Vi räknar med att det finns åtminstone ett femtiotal träd, som vi ännu inte registrerat, huvudsakligen i kommunens norra delar.

På följande sidor finns en detaljerad karta som visar trädslag, omkrets och koordinater, tabeller över de största träden, fördelning på trädslag med mera samt ett bildgalleri som visar en del fallna träd. På sidan värdeträd tar vi upp träd som vi anser vara värdefulla fast de inte nått omkretsen 314 cm.


Hur träden fördelar sig på olika storleksklasser visas på en översiktskarta över hela kommunen.

trädportalenExtern lnk finns data om träd från olika uppgiftslämnare samlade. Portalen omfattar hela landet och från Oskarshamns kommun finns nu (januari 2015) data från Fagereke och ett område norr om Emåns utlopp. Vi åskådliggör dem på en karta.

Bilden visar vår största ek. Den står vid Fredriksberg och har en omkrets av 746 cm.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-08-09