Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2021-10-19 och innehåller nu 288 000 poster.

Program 2021. Osäkerheten i folkhälsoläget gör att våra aktiviteter snabbt kan behöva ändras. Kontrollera därför alltid här på hemsidan.


Senast uppdaterat
2021-11-19 Floraövervakning
2021-11-04 Fenologi - resultat
2021-10-19 Herbarium OHN
2021-09-23 Broar
2021-09-23 Torpväxter

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Onsdag 29 december 11:00
Museivisning. Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid museets entré, Gyllings väg 9.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies