Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2019-06-01 och innehåller nu 270.000 poster.

Naturminnen. Ny sida med bilder av naturminnen nås från sidan Naturvärden > Skyddad natur.

Nätplatsen skyddad med HTTPS/SSL sedan 2018-11-28.


Senast uppdaterat
2019-06-19 Fenologi - resultat
2019-06-18 Ölands flora
2019-06-16 Våra exkursioner
2019-06-14 Broar
2019-06-06 Milstolpar

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Juli – i början på månaden
Fjärilsexkursion. Eftersom det behöver vara vackert väder bestäms tidpunkten först några dagar före exkursionen. Håll koll på vår hemsida! Samling vid Stensjö by, parkeringsplatsen. Tag gärna med kikare.


Torsdag 18 juni 10:00
Växter på brandfält. Den torra sommaren 2018 uppstod flera större skogsbränder i våra trakter. Vi besöker några brandfält i avsikt att söka efter sådan arter som brandnäva och svedjenäva. Samling vid Kristdala kyrka.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies