Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2019-11-11 och innehåller nu 271.000 poster.

Gallbildningar. En litet galleri med bilder av galler nås från sidan Växter > Herbarium OHN.


Senast uppdaterat
2020-01-02 Nytt i biblioteket
2020-01-01 Floraövervakning
2019-11-11 Herbarium OHN
2019-10-26 Fenologi - resultat
2019-10-04 Våra exkursioner

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Tisdag 11 februari 14:00
Biologiska sällskapets årsmöte. Efter mötet föredrag om invasiva växter inom vårt område. Biologiska museet, Gyllings väg 9.


Tisdag 18 februari 13:00
Visning av Biologiska museet. En guidad visning av bland annat museets fågelsamling. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling 13:00 vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies