Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2020-05-14 och innehåller nu 275.000 poster.

Artnamn. Från och med maj har vi uppdaterat namnskicket i våra databaser så att det för svenska arter följer Dyntaxa.


Senast uppdaterat
2020-05-14 Herbarium OHN
2020-05-05 Våra exkursioner
2020-04-26 Kryptogamer
2020-05-25 Floraövervakning
2020-04-10 Jätteträd

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Osäkerhet i folkhälsoläget gör att aktiviteterna kan behöva ändras med kort varsel.


Söndag 14 juni 10:00
Vilda växternas dag. Vi lär känna flora kring Ärnmar där det finns många både vilda och från en tidigare parkanläggning kvarstående arter. Samling vid sporthallen i Ärnemar.


Början av juli
Fjärilar i Hycklinge hage. Ingemar Andersson leder en exkursion där vi lär känna fjärilar på ängsmark. Vackert väder förutsätts för att insekterna skall visa sig – datum för exkursionen annonseras några dagar i förväg. Samling vid Hycklinge hage, reservatsparkeringen. Tag gärna med kikare.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies