Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2019-03-22 och innehåller nu 268.000 poster.

Broar. Ny sida med bilder av äldre broar nås från sidan Kulturminnen.

Nätplatsen skyddad med HTTPS/SSL sedan 2018-11-28.


Senast uppdaterat
2019-04-12 Torpväxter
2019-04-11 Jätteträd
2019-04-04 Våra exkursioner
2019-03-22 Herbarium OHN
2019-02-10 Kvarnar

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Lördad 4 maj 10:00
Bockemålens naturreservat. Vi möter den tidiga vårfloran kring Bockemålen. Samling vid rastplatsen intill väg E22 i Fårbo.


Onsdag 22 maj 18:00
Biologiska mångfaldens dag. Vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag med en kvällspromenad med utgångspunkt från Biodlingsprojektet i stadsparken. Samling vid Oskarshamns kyrka.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies