Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2019-06-01 och innehåller nu 270.000 poster.

Gallbildningar. En litet galleri med bilder av galler nås från sidan Växter > Herbarium OHN.

Nätplatsen skyddad med HTTPS/SSL sedan 2018-11-28.


Senast uppdaterat
2019-10-04 Våra exkursioner
2019-10-04 Jätteträd
2019-10-03 Floraövervakning
2019-09-18 Milstolpar
2019-08-31 Rödlista 2020

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Onsdag 23 oktober 13:00
Skyddade växter i Oskarshamns kommun. Information om skyddade och hänsynskrävande arter. Till mötet inbjuds särskilt organisationer med ansvar för skogsbruk och offentlig miljö. Biologiska museet, Gyllings väg 9.


Lördag 9 november 11:00
Arkivens dag. Årets tema är gömt eller glömt? Vad finns i museets gömmor? Guidad visning av samlingarna. Biologiska museet, Gyllings väg 9.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies