Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Saml
Växtsamlingen omfattar arter från alla världsdelar och växtgrupper. Samtliga uppgifter finns i en databas och kan hämtas från vår nätplats.
Ur djursamlingen finns bl a en omfattande kollektion fåglar utställda.
Samarb
Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i fenologinätverket, inventeringen av Ölands flora samt verksamheten vid Fallebo Naturgård.
Samlingar Samarbeten  
Projekt
Museets egna projekt omfattar t ex inventering av jätteträd och kallkällor samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp. Vi uppmärksammar också kulturmiljöer och kulturminnen.
Flora
Sektionen floristik behandlar enskilda växtarter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom försvinnande och invasiva arter. Här håller även en aktuell kommunflora på att byggas upp.
Egna projekt Floristik  
Ohamn
I detta avsnitt finns formation om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, geologi, botaniska utforskning etc.
BSO
Biologiska Sällskapet sprider kunskap. Vi anordnar exkursioner med varierande inriktning: växtkännedom, geologi, naturvård och kulturminnen.
Oskarshamnsnatur Biologiska sällskapet

Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2022-07-28 och innehåller nu 291 000 poster.

Program 2022. Osäkerheten i folkhälsoläget gör att våra aktiviteter snabbt kan behöva ändras. Kontrollera därför alltid här på hemsidan.


Senast uppdaterat
2022-07-28 Herbarium OHN
2022-05-29 Milstolpar
2022-05-10 Jätteträd
2022-05-08 Växtnytt
2022-05-08 Våra exkursioner

Visa fler ...


 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Lördag 20 augusti 10:00
Ölvedals naturreservat Vi besöker lövskogsområdet kring Ölvedal med en rik flora av både blomväxter och kryptogamer. Dessutom får vi information om byns kulturhistoria. Ändrad samlingsplats: vägskälet i Ölvedal.


Söndag 18 september 13:00
Bokhultets naturreservat. Reservatet ligger vid Böta kvarn i Högsby kommun. I den grovstammiga bokskogen förekommer några mindre vanliga svampar, bland annat den spektakulära arten koralltaggsvamp. Samling vid reservatsparkeringen.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies